Kan klimakrisa i ytterste konsekvens føre oss inn i en ny istid?

Meninger

Fakta 1: Ved å brenne brunkull, sort kull, olje og gass tilfører vi atmosfæren vår kulldioksid. Den virker som et drivhus ved at den hindrer utstråling av varme ut fra jorda.

Fakta 2: Karbondioksid oppløst i vann er en svak syre. Den har forskjellig affinitet overfor luft og (hav) vann. For hver del som går i lufta vil 7 deler gå i (hav) vann. Så selv om vi helt slutter å produsere kulldioksid så vil havvannet forsyne lufta vår med kulldioksid i lang tid, før lufta vår får "normalt" innhold av den. Men den gjør havvannet surere og surere og det vil igjen avgjøre hvilke alger som trives ved den surhetsgraden som er. Vi fikk en påminnelse om detter under algekrisa i Nordre Nordland og Sør-Troms i vår.

Fakta 3: Både på Grønnland, Antarktis og Arktis kalver breene raskere og raskere og havnivået stiger sakte, men sikkert.

Fakta 4: Helt siden klimakrisa ble tema har forskerne målt tykkelsen på isen på Nordpolen og plottet resultatene inn på et skjema. Det sa at his vi ikke gjorde noe vill isen helt forsvinne i disse dager. Det er historieløst å ikke ta med at det har skjedd noe i mellomtida. Blant annet har det kommet meldinger -om at kineserne har redusert bruken av kull til oppvarming, og dermed har det blitt mindre sot på nordpol-isen. Noen forskere har påpekt at dette er årsaken til at polisen ikke har minket så fort som de trodde.

Fakta 5: Nordpolen har vært isfri i mellomistidene. Det viser kjerneprøver av havbunnen der.

Det som bekymrer meg er at havet blir så varmt at det vil avgi nedbør og skydekke slik at myrene i Sibir tiner og avgir sin lagrede metan sammen med metanis fra sjøen utenfor, Da mener jeg et det er fare for at klimaet på jorda løper løpsk.

Fakta 6: Metan er en klimagass dom er ca. 25 ganger sterkere enn kulldioksid.

Dersom polhavet blir så varmt at Golfstrømmen snur sør for Island – som noen forskere har påpekt – så er det etter min mening at vi er på vei inn i ei ny istid. Dette fordi et varmere hav gir større fordampning, som igjen vil gi et tettere skydekke. Klarer da ikke sola å smelte vinterens nedbør, så er vi på vei inn i ei ny istid.

Det vil bare ta noen år med for lite snøsmelting før Nordkalotten reflekterer sola og det kan være årsaken til at vi er på vei inn i ei ny istid, hvis da ikke Golfstrømmen snur i mellomtida. Det bekymrer meg, håper jeg tar feil.

.