«Det vitner om et stort samfunnsansvar»

«Det vitner om et stort samfunns-ansvar»

Meninger

Det vitner om et stort samfunnsansvar når flere krefter ønsker å løfte fram samenes plass og betydning i Namdalen.

Dessverre har samene vært utsatt for ødeleggende press fra storsamfunnet langt tilbake i tid og fram til i dag. Nå er de største truslene blant annet rovdyrpolitikken og vindkraftutbygging, som fører til uopprettelig åpne sår i naturen.


Namdal historielag og Namdal seniorforum inviterer til temakveld

Vil ha samene fram i lyset

Samene har ikke fått sin velfortjente plass i historien om Namdalen.

 

På tampen av fjoråret kom forfatteren Nils Roger Duna med boka «Samer og reindrift ved Namsenfjorden». Duna har gjennom sitt arbeid bidratt til å løfte fram samenes historie på en utmerket måte. Det er gledelig at boka selger godt og Namsos kommune skal ha ros for at de støttet prosjektet økonomisk. Boka inneholder lokalhistorie som er gull verdt for å få økt forståelse for samens kultur. Folkeopplysning på sitt beste.

Det er prisverdig at Namdal seniorforum i samarbeid med Namdal historielag bidrar ytterligere med å sette søkelyset på samenes plass i Namdalen med en temakveld. Foruten Duna vil namsosrådmann Inge Ryan snakke om «samisk perspektiv i kommunal forvaltning». Med sin tilstedeværelse viser rådmannen at kommunen tar sine samiske innbyggerne på alvor.


Langer ut mot NHO-sjefens vindkraftutspill

– Oppfordrer til overgrep mot samene

Torgeir Strøm, SV- politiker og nestleder i Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen, er kraftig provosert over at NHO vil ha flere vindmøller i Trøndelag.

 

Samenes historie i Norge er på mange måter en mørkt kapittel, men så vel Stortinget ved regjering, Kongehuset og Den norske kirke har bedt om unnskyldning for den urett som har blitt påført dem. Den samiske kulturarven er viktig å ivareta for nasjonen. Dagens inngrep som truer deres næring og eksistens må derfor stanses før det er for sent. Det er et politisk ansvar.


Forteller den samiske historia rundt Namsenfjorden

Gjennom hele livet har historieinteresserte Nils Roger Duna samlet fortellinger fra gamle dager. Rett over nyttår satte han seg ned for å samle noen av disse imellom to permer. Nå har boka kommet ut.