Kjerkol bommer:

Vi kan ikke akseptere vold mot eldre

Ingvild Kjerkol skriver i et innlegg i NA om trygg alderdom og voldshendelser på sykehjem den siste tiden. Det er utelukkende positivt at også Ap ønsker en god og verdig eldreomsorg, men likevel er det noen ting Kjerkol bommer på.

Denne regjeringen prioriterer en varm og verdig eldreomsorg for alle, og vil ikke si oss fornøyd før vi har en eldreomsorg i verdensklasse., skriver Jan Steinar Engeli Johansen, helsepolitiker (Frp) 

Meninger

Regjeringen har allerede gjort mye for å sette kommunene i stand til å bedre kvaliteten, kompetansen og kapasiteten i omsorgstjenestene, jeg vil nevne tre gode eksempler på dette. Det første er reformen Leve hele livet. Der er målet at eldre skal kunne mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom er en viktig bidragsyter til dette.

Gjennom Omsorg 2020 som er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, er et annet eksempel. Planens mål er å sikre trygghet gjennom å skape en omsorgstjeneste basert på kompetanse, kvalitet og kapasitet. Dette for at flere skal kunne bo lengre hjemme og leve aktive og selvstendige liv med tilpassede tjenester.

Det tredje er Kompetanseløft 2020, som har som mål å bidra til en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste, og sikre at sektoren har tilstrekkelig og kompetent bemanning. Flere av tiltakene i Kompetanseløft 2020 er innrettet mot eller inkluderer ansatte og fagmiljøer i sykehjem, og bidrar til å styrke kompetanse og holdninger som virker forebyggende med hensyn til overgrep i sykehjem.

Kjerkol skriver også om behovet for aktivitetsplasser for personer med demens. Regjeringen har styrket dette, i tillegg til å innføre en plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende med demens. Staten har siden 2012 hatt et øremerket tilskudd til dagaktivitetsplasser som kommunene kan søke på. Ved opprettelsen av tilskuddet i 2012 ble det anslått et behov for 9 200 dagaktivitetsplasser.

Gjennom budsjettfremleggelsene fra 2012 til og med 2019 er det lagt til rette for i overkant av 8 900 plasser, likevel har tilskuddet ikke vært utnyttet i like stor grad som man forventet at det skulle fra kommunenes side.

Derfor vil tilskuddet fra 2020 vil bli overført til rammetilskuddet til kommunene uten at de trenger å søke på midlene. Dette gir mindre byråkrati, og i motsetning til Arbeiderpartiet så stoler vi dermed på at også kommuner som styres av rødgrønne politikere vil bruke disse pengene til det de er ment for, uten at de må gå veien via søknadsbaserte tilskudd.

Vi kan ikke leve med at våre eldre utsattes for vold og overgrep. Ekstra alvorlig og urovekkende er det når det skjer med sårbare eldre som bor på sykehjem, og som ikke alltid klarer å si fra om hva som skjer. Denne regjeringen prioriterer en varm og verdig eldreomsorg for alle, og vil ikke si oss fornøyd før vi har en eldreomsorg i verdensklasse.