Selvvalgt regjeringskrise

Vannskuterpartiet, selv kalt Frp, er i harnisk for at de andre medlemmer i regjeringen har tillatt en syk norsk guttunge å komme hjem til Norge og da sammen med sin IS-inspirerte mor.
Meninger

I 1945 ble en rekke av de såkalte «tyskertøser» plaget kroppslig for fraternisering med fienden i årene 1940-45. Dette forhold er i ettertid blitt kraftig kritisert og da vel av personer født godt i ettertid av krigen. Til disse handlinger er å si at de vel ble utført som «sivil straff» fordi rettsapparatet i de nærmeste år etter freden hadde nok med selve landsvikoppgjøret og vel ikke hadde kapasitet til å bry seg om mer eller mindre uønskete typer av kontakt med fienden. «thats it», men nevnte «tøser» ble ikke, med ytterst få unntak, tvunget ut av landet.

Den holdning som utløste denne form for mobbing, kan ikke bare forklares med berettiget sinne etter fem års, til dels hardhendt, okkupasjon, men muligens, av noen, en slags selvforherligelse hva gjaldt ens egen person i forhold til «de frafalne».

At medlemmer og tillitsvalgte i nevne parti muntlig går berserk på grunn av at guttens mor blir brakt til hjemlandet, viser hvilken holdning de har til mennesker i nød (selvvalgt el påført) og dermed viser de sitt sanne jeg. Bl.ant annet er det uttalt/antatt at de vil kreve ytterligere innstramning eller stopp i mottak av flyktninger for å fortsette i regjeringen ! Likeledes skal det (?) reises krav om at statsborgerskap skal kunne fratas med et departementalt pennestrøk – hvor f.eks partiet selv styrer (?) og ikke av domstolene ! Her lukter det stygt av 30 årenes «Deutschland, Deutschland uber alles» !

Enn om partiet nå f.eks ofret de uhyrlige påslag i fergetakstene langs kysten en omtanke og latt mor, barn og flyktninger være i fred ?