NA MENER:

Det er ingen i Namdalen som har gått inn for at pasienter som føler seg syke i Steinkjer sentrum skal tvangssendes til Namsos

Det blir heller ikke noe fakkeltog for å bevare pasientstrømmen fra Malm og Verran

NA MENER
Meninger

Striden som igjen har blusset opp mellom sykehusene på Levanger og i Namsos framstår som en konstruert konflikt, basert på sviktende faktagrunnlag.

Kommuneoverlege Sunniva J. N. Rognerud i Steinkjer utløste debatten ved å gå hardt ut mot det faglige nivået ved Sykehuset Namsos, og erklære at det var farlig for pasienter fra Steinkjer å bli sendt dit. Bakgrunnen var en oppfatning hun hadde om at sykehusdirektør Tor Åm ville endre på pasientgrunnlaget for sykehusene, og en frykt hun har for at hele Steinkjer kommune skal legges inn under Sykehuset Namsos.


Overlege med brannfakkel: – Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos

Kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud går i en artikkel i Trønder-Avisa sterkt imot at Steinkjer kommune kan bli en del av opptaksområdet til Sykehuset Namsos.

– Vi har ingen indikasjoner på ulikheter i kvaliteten på sykehusene i Namsos og Levanger

Direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene Steinkjers kommuneoverlege gir av Sykehuset Namsos.


Dette har aldri vært lansert som noe reelt alternativ, og iallfall ikke fra krefter ved Sykehuset Namsos. Det er ingen i Namdalen som har gått inn for at pasienter som føler seg syke i Steinkjer sentrum skal tvangssendes til Namsos. Det blir heller ikke noe fakkeltog for å bevare pasientstrømmen fra Malm og Verran.

Nå når den nye brua over Beitstadsundet snart står ferdig, vil avstanden for folk i Verran og Malm til Levanger være omtrent lik den til Namsos. Da er det selvfølgelig helt relevant for kommuneoverlegen i Steinkjer å argumentere for at det kan være mer hensiktsmessig at innbyggerne her går inn i pasientgrunnlaget for Levanger. Hun ville neppe ha møtt store protester på det fra Sykehuset Namsos eller namdalingene generelt. Sykehuset Levanger har tapt mange pasienter, og for Namdalen og Sykehuset Namsos er det ikke noe mål å svekke Sykehuset Levanger. Tvert imot, det vil være en styrke å ha to likeverdige lokalsykehus som kan utfylle hverandre. Alternativet er jo at Sykehuset Levanger legges ned og alle pasientene flyttes til St. Olavs.


Steinkjer-ordfører hudfletter kommunens overlege: – Skandaløst

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) mener uttalelser om Sykehuset Namsos bør få konsekvenser for kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer.

Overlege ved Sykehuset Levanger:

Personjakt foran fakta?


Skal en følge Rogneruds argumentasjon helt ut, er det jo det som blir resultatet. Problemet er ikke avstandene, eller at pasienter kan bli fraktet i «feil» retning. Akutt syke som trenger spesialisthjelp blir fraktet til St. Olavs, ofte i luftambulanse, enten de befinner seg på Sykehuset Namsos eller i Verran. Hvis en lege overså fare og sendte en pasient feil, og det fikk konsekvenser for liv og helse, ville det vært et alvorlig avvik, som ville blitt fanget opp på vanlig måte. Skulle det oppstå komplikasjoner ved Sykehuset Namsos, er det ikke verre for pasienten fra Verran, enn pasienten i nabosenga fra Austafjord. Begge har krav på lik behandling, uansett hvilken retning de har reist på forhånd.

Årsaken til de sterke reaksjonene på utspillet er at Rognerud slår fast at Sykehuset Namsos utgjør en fare for pasientene fordi de har dårlig rekruttering og mange vikarer. Det er en alvorlig og udokumentert påstand, som skaper utrygghet blant pasientene. Når det brukes som argument for å endre pasientgrunnlaget, kan det fort slå like sterkt tilbake på Sykehuset Levanger. Da er det til slutt pasientene som blir taperne.


– Totalt uforståelig av kommuneoverlegen i Steinkjer

Kreftsyke Terje Solbakk fra Steine i Nærøysund har vært pasient på Sykehuset Namsos i seks år. Han mener beskrivelsen kommuneoverlege Sunniva Rognerud gir av sykehuset er totalt bak mål.