En merkelig sykehusdebatt

Bør pasienter i Stjørdals-regionen kjøres direkte til St. Olavs?

Igjen raser det en merkelig sykehusdebatt. Merkelig fordi det skinner så tydelig igjennom at argumentene synes å bli brukt med en annen målsetting enn den avsenderne påberoper seg.

  Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

Utgangspunktet for dagens debatt er at kommuneoverlegen i Steinkjer gikk ut med lite flatterende karakteristikker av Sykehuset Namsos, samtidig som hun påpekte at den ekstra reisetida til Namsos gjør at dagens grenser for opptaksområder til sykehusene ikke må endres.

Overlege Odd Erik Elden ved sykehuset Levanger følger opp, og konsentrerer seg tilsynelatende om sak, mens han i bisetninger («Når det gjelder vikarbruk av leger ved Sykehuset Namsos, kan jo det etterspørres av journalisten» osv.) viser at her er det større ting på gang.

Så vidt jeg vet er det ingen ting i sykehusdirektør Tor Åm sine tanker om endrede opptaksområder som er egnet til å sette liv og helse på spill. Ved livstruende tilstander velger behandlingsapparatet de løsninger som er til pasientens beste! Dette handler altså ikke om det bildet Elden forsøker å tegne. Åm er bare opptatt av å sikre et best mulig helsetilbud for hele fylket.

Mitt spørsmål til Elden og Sunniva J.N. Rognerud blir da: Hvis noen minutter lengre transporttid er kritisk for det store flertallet av pasientene, hvordan vurderer dere situasjonen for befolkningen nord i Trøndelag? Hvis Levangermiljøet lykkes i sin årelange kamp for å bygge ned spesialistfunksjoner ved sykehuset Namsos, snakker vi jo ikke lenger om minutter, men om timer i ekstra transporttid for pasienter fra namdalsregionen til sykehusene sør i fylket. Om reisetid er det avgjørende momentet når sykehusenes framtid skal avgjøres, bør Elden også være ærlig og si at da må pasienter fra stjørdalsregionen kjøres direkte til St. Olavs ettersom transporttiden blir kortere enn til Levanger sykehus.

Konsekvensen blir i såfall at vi må ha et sykehus for folk i Namdalen, ett på Levanger for folk på Innherred fra Steinkjer og sørover, mens pasienter fra stjørdalsregionen fraktes direkte til St. Olavs.