Frp – «Du vart skræmt no»

Moralbegrepet fylles med innhold hos hver enkelt av oss avhengig av hva vi mener er rett eller galt.

KRITISK: Sp-veteran Agnar Moe fra Namdalseid skriver at: Selv om vi avstår fra å bedømme hva som måtte være god eller dårlig moral, kan vi ikke unnlate å se at kompassnåla til Venstre og Frp ikke peker i samme retning.   Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

I vår del av verden er det gjerne sprikende oppfatningen av hva kristne verdier og kristen tradisjon står for som er avgjørende for hva begrepet moral står for.

Når en hører partileder Trine Skei Grande uttale seg om spørsmålet om å ta heim til Norge mor og barn fra Syrisk flyktningeleir, så er hun helt klar på at alle terrormistenkte med norsk pass bør tas til Norge og settes under tiltale og straff i henhold til norsk lov. For henne blir derfor ikke spørsmålet om sykt barn og hensynet til at barn ikke bør skilles fra mor, viktig. Hennes moralske kompass er tydelig for oss alle.

Like tydelig er det at Frp's moralske kompass peker en annen retning stilt overfor den samme utfordringen. Nemlig å ta barna fra mor og tvangssende de til Norge og la mor være igjen i flyktningeleiren. Ingen som mistenkes for terrorisme skal tas til Norge. Det øker risikoen for terrorangrep i Norge. Det blir farligere å bo her, og så koster det masse penger å passe på slike tvilsomme individer. Skattebetalernes penger.

Selv om vi avstår fra å bedømme hva som måtte være god eller dårlig moral, kan vi ikke unnlate å se at kompassnåla til Venstre og FrP ikke peker i samme retning. Hadde vi i tillegg tatt inn KrF s standpunkt og moralske plattform, hadde forskjellen til FrP blitt enda tydeligere. Slike forskjeller i moralske betraktninger må vi se på som normale.

Og noen ganger blir det så krevende å treffe valg at moralsk ståsted ikke gir entydige svar, og da må en ty til ryggmarsfølelsen.

Det var en slik situasjon statsminister Erna Solberg beskrev for oss at hun var i. Det var dette som ble så rent for mye for FrP å ta inn over seg. Merkelig. På et eller annet vis må dette ha truffet noen ømme punkter i FrP. Kan det være at FrP ledelsen egentlig ikke er så fryktelig redd for denne kvinnen, og egentlig ikke bryr seg så veldig mye om kostnadene. De holder fast på denne frykten og skattebetalernes penger fordi det ute i landet kan bli oppfattet som tilstrekkelig populært av mange potensielle Frp-velgere?

La oss se litt nærmere på Erna Solbergs erfaringsbakgrunn og moralske plattform

17. oktober 2018 i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45, holdt Erna Solberg et innlegg under regjeringens markering av menneskerettighetserklæringen som var 70 år i 2018. Her kom hun med en offisiell unnskyldning til den gruppen kvinner i Norge som under og etter krigen ble omtalt som «tyskerjentene».

«Tyskerjentene» var i alt vesentlig unge jenter som hadde forelsket seg i en tysk soldat under krigen. Ulike kilder opererer med litt forskjellig antall, men vi snakker om et minste antall på ca. 10 000 jenter og et noe tilsvarende antall barn som ble født med tysk far. Det er ikke lengre siden enn at alle disse barna er i dag litt yngre enn meg.

Likheten med jenter fra Midtøsten i dag er helt åpenbar. Forelskelse og flørting er en tilstand som rammer unge mennesker. Forskjellen vi kan ane er at norske jenter hadde frihet til å avslutte forhold, mens kvinner underlagt Islam og terroristkulturer antagelig er fanget uten frihet til egne valg.

En annen likhet er at Hitler og krigens grusomhet ble den gang av de aller fleste nordmenn oppfattet som like skremmende som frykten for terroristgruppene vi sliter med i dag.

Sitat fra talen til statsminister Erna, oktober 2018:

«Behandlingen de fikk (tyskerjentene) etter krigen har vært en stor belastning for den enkelte. Splittet søster og bror, foreldre og datter. Merket familier i generasjoner.

Barna har båret byrden av dommen over mor.

Vår konklusjon er at norske myndigheter brøt med rettstatens grunnprinsipper om at ingen borger skal straffes uten dom eller dømmes uten lov.» Sitt slutt.

Det er bra for landet og nødvendig for vår moralske plattform at vi har en statsminister som har tilgang til ryggmargfølelsen og er sterk nok til å ta ansvar når krevende utfordringer melder seg. Det er slik vi kan unngå at statsministre i fremtiden må holde nye taler og unnskylde den norske statens behandling av norske borgere.

Vi får heller leve med at Frp ble skremt og masserte ut av regjeringen da begrepet moral dukket opp under debattene.