Applaus til 6B

Gruppeleder Geir Olav Knappe i Namsos Venstre. 

Meninger

Fantastisk flott at 6. klassingene på Vestbyen skole engasjerer seg i hvordan vi prioriterer pengene våre i Namsos kommune. Det burde mange flere elever gjøre, særlig de på ungdomsskolene og elevene på Olav Duun. Egentlig burde alle innbyggerne i kommunene engasjert seg mer. Her går 6. klassingene foran med ett godt eksempel. Det lover godt!


 

Så er det sånn at rådmannen kom med sitt forslag til budsjett for 2020 mandag 18. november. Forslaget kunne alle lese, og vi politikere funderte og diskuterte, og funderte enda mer. Den 19. desember ble budsjettet vedtatt. I måneden mellom disse to datoene registrerte vi noen ytringer, men ikke mange, fra befolkningen i kommunen. Vi i Venstre ble ikke akkurat nedringt. Det ble neppe de andre partiene heller. Det er svært viktig at en engasjerer seg, men særlig viktig er det å gjøre det før vedtakene gjøres.

Elevene gjør riktig i å engasjere seg, og de bør få muligheten til å diskutere lokale saker som opptar dem gjennom hele skoleåret. Her har lærerne i Namsos en viktig oppgave. Engasjementet må for all del ikke forbeholdes kun «samfunnsfaget», eller et litt bortgjemt valgfag. Hvorfor ikke ta med klassen til et kommunestyre? Det er mange ledige plasser. Selv om det er på dagtid, vil en konstruktiv lærer finner rom for et slikt besøk. Det er viktig å gjøre den lokale politikken relevant for våre unge.   

I det endelige vedtaket av budsjettet for 2020 ble alle partiene enige om å reversere flere av kuttene som rådmannen foreslo. Særlig de som ville rammet de svakeste. I tillegg gikk alle inn for Ipader, fordi det er viktig at elevene holder tritt med den digitale utviklingen. Så er det helt riktig at vi også trenger nye PC´er på skolene, og dette påpekte jeg også fra talerstolen under budsjettdebatten. Det ble også vedtatt at det skal innføres skolemat for alle elevene. Dette koster 5 mill. i året, og gjøres for å sikre at de som ikke har med seg matpakke på skolen også får i seg mat. En sulten elev lærer mindre og blir antakelig også mer urolig.

Budsjettet i Namsos kommune er totalt på omlag 1,3 milliarder. Det er mye penger! De fleste pengene går til lovpålagte oppgaver innen skole og omsorg. Likefult er det rom for lokale satsinger. I årene som kommer vil nok skolene få merke at det blir tøffe budsjettmessige prioriteringer. Men mange skoler mangler viktige ting. På Bangsund er f.eks. er kjøkkenet og gymsalen helt utslitt. På andre skoler er det andre ting som bør rustes opp. Flere lærere hadde vært særlig kjekt. Vi burde absolutt hatt flere lærere som er flinke med elever som har det vanskelig.

Det blir viktig å bruke pengene våre på det som er viktigst i årene som kommer. Det bør alle i kommunen engasjere seg i. Særlig flott ville det vært om enda flere elever gjorde som 6B. Det vil gi oss en enda bedre kommune.