Med Frp ut av regjering:

Få tilbake direktefinansieringen av Frivilligsentralene

Fra 2021 kommer et nytt finansieringssystem som innebærer at tilskuddet til Frivilligsentralene inngår i rammefinansieringen til kommunene, dette gjør at små kommuner kommer dårlig ut.
Meninger

Spesielt kommuner med mindre enn 15.000. innbyggere. Dette er kommuner med forholdsvis små budsjetter, derfor er det vanskelig for disse kommunene å finansiere sentralene over egne budsjetter.

Små kommuner har ikke så mange gode arenaer for sosialt samvær, de har heller ikke et stort kommunalt apparat som kan være med og koordinere frivilligheten. I små kommuner består ofte frivillige lag og foreninger av veldig få personer. Derfor er det uhyre viktig med den samlende og koordinerende funksjonen Frivilligsentralene har.

Frivilligsentralene spiller også en viktig rolle innenfor folkehelse, de tilbyr møteplasser for mennesker som ofte ellers ville blitt rammet av ensomhet. Mange plasser så samarbeider også sentralene med andre om tilbud til demente, asylsøkere, barselgrupper og mange andre forskjellige grupper.

Trøndelag Frp vil

  • At Frivilligsentralene skal stykk finansieres slik som før.
  • At finansieringen skal gå direkte fra staten, ikke via kommunen.