Vil sikre rettsikkerheten i møte med NAV

Meninger

NAV-skandalen viser behovet for å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i møtet med byråkratiet. FrP mener et NAV-ombud er nødvendig for å sikre innbyggernes rettigheter. Derfor fremmer FrP nå et forslag i Stortinget om å innføre et slikt ombud.

Fremskrittspartiet ser at en nøytral tredjepart er nødvendig for å sikre innbyggernes interesser i møte med et ansiktsløst byråkrati. NAV-skandalen viser på tragisk måte viktigheten av å sikre rettsikkerheten for innbyggerne våre.

Mange stanger hodet i veggen i møtet med NAV, og NAV-skandalen har vist at vanlige mennesker trenger en nøytral tredjepart som kjemper deres sak i møte med norsk velferdsbyråkrati. Både regjeringen og Senterpartiet/Arbeiderpartiet har mulighet til å hver for seg sikre flertall for opprettelsen av et NAV-ombud. Jeg håper et flertall på Stortinget ser viktigheten av å ivareta vanlige folks rettigheter gjennom å stemme for FrPs forslag .