Si nei til vindkraftverk på Innvordfjellet - nå!

Nå står mye på spill for Namdalen.

:: Kommunepolitikerne har nå en unik mulighet til å stoppe utbyggingsplanene. NVE har bare en gang gått mot et kommunestyrevedtak mot vindkraftverk, skriver Jannike Reymert. 

Meninger

Kommunestyrene i Flatanger og Namsos skal ta standpunkt til en søknad fra Zephyr om forlengelse av konsesjonsperioden til 2023 for å bygge vindkraftverk på Innvordfjellet. Det har sakte men sikkert gått opp for folk at bygging av vindkraftanlegg på land ødelegger store naturområder for bestandig. Hver turbin krever et planert område svarende til en halv fotballbane. Tenk deg 32 av dem i til nå uberørt natur på Innvordfjellet!

Legg til tre mil med anleggsveier og tre mil med kabelgate over Hoddøya og Otterøya til Daltrøa. Store myrområder må graves opp uten at vi vet konsekvensene av det i et klimaregnskap. Vindturbinene har «vokst» fra 150 til en høyde på 190 meter. De er nesten like høye som fjellene selv!

Rotorbladene er et plastprodukt som over år slipper ut tonnevis med mikroplast til naturen. Hva blir konsekvensene av det? Politikerne har stor makt Tiden for å bygge vindkraftverk på land er forbi. Alle ser at dette mer og mer handler om grønnvasking av industriutbygging fra sterke, utenlandske kapitalkrefter. Kommunepolitikerne har nå en unik mulighet til å stoppe utbyggingsplanene.

NVE har bare en gang gått mot et kommunestyrevedtak mot vindkraftverk. Siden motstanden mot vindkraft på land har vokst eksplosivt de siste årene, er det all grunn til å anta at vedtak i kommunestyrene i Flatanger og Namsos vil være tungen på vektskålen når det gjelder Innvordfjellet.

Otterøya neste? Historien har vist at et ja til vindkraftverk åpner for nye søknader for tilliggende områder, noe som også er ønsket politisk. Siden kraftkabelen fra Innvordfjellet er tenkt å gå via Hoddøya til Otterøya er det åpenbart at et ja til Innvordfjellet åpner for nye planer om vindkraftverk på Otterøya.

Hvis kommunene mener alvor av å skulle ta vare på sørsamisk reindrift og den sørsamiske minoriteten i kommunen, er det å ta vare på muligheten for uberørt natur til reinbeite det viktigste enkelttiltak de kan gjøre nå.

Klimaet reddes like godt med vindkraft til havs, oppgradering av vannkraftverk, solenergi og etterisolering av hus for å nevne noe. Si nei til forlenget konsesjonsperiode. Nå!