Vi skal oppføre oss som folk!

Raseriet må aldri gå ut over uskyldig

Styret i Naturvernforbundet i Namdalen tar sterk avstand fra sjikane og hets av folk som ikke deler våre syn. skriver leder Frode Staldvik..  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Vindkraftutbygginger i urørt natur gir varige og store naturødeleggelser. I kuperte urørte kystfjell sprenges det 20 meter brede og flere kilometer lange veitraseer, dype og farlige skjæringer sprenges ut og daler fylles med sprengmasser. Monstermaster settes opp. Verdifulle leveområder for sjeldne planter og dyr ødelegges. Reinbeiter går tapt. Naturlig nok er mange rasende! Men raseriet må aldri gå ut over uskyldige.

Styret i Naturvernforbundet i Namdalen tar sterk avstand fra sjikane og hets av folk som ikke deler våre syn. Det bør alle naturvernere gjøre. NRK ga i forrige uke noen skremmende eksempler på overtramp gjort av vindkraftmotstandere. Og flere skal finnes. Selv om vi er dypt uenige i de fleste vindkraftutbygginger i urørt natur, kan vi ikke sjikanere tilfeldige anleggsarbeidere og ingeniører, eller deres familier.

Naturødeleggende vindkraftanlegg må stoppes. Først og fremst med faglige argumenter, basert både på vitenskapelig og tradisjonell kunnskap. Folks følelser er også vektige argumenter. Den intense gleden mange får ute i naturen og den lille gode følelsen noen kjenner av bare å vite at det finnes urørte naturområder er legitime argumenter. Høylytte beskrivelser av sorg, håpløshet og fortvilelse må ikke lees bor, men tas med som alvorlige argumenter.

Vi skal vinne vår sak ved å bidra til å gi folk naturglede. Men vi skal også vinne ved å påvirke de som bestemmer med appeller, mediaoppslag, vardebrenninger, høringsuttalelser, demonstrasjoner, samtaler, rapporter og tydelige tale. Og vi har forståelse for at noen som siste utvei vil ty til sivil ulydighet.

Vi verken kan eller vil vinne vår sak ved å true medborgere.