Hei, ordfører Amund. Nå er det ett år siden du sa at «kultur skal være et satsingsområde i Nærøysund kommune»

Var fjorårets valgkamputspill og programforpliktelser bare en velgerflørt?

Kulturansvaret i Nærøysund kommune er godt spredt på plan, strategi, oppvekst og familie. Det minner mer om «flasketuten peker på» enn en satsing på kultur, skriver Nærøy Musikkråd v/leder Brynjulf Flasnes 

Meninger

21 kulturorganisasjoner med til sammen mer enn 600 medlemmer tok i februar 2019 til orde for en tydelig satsing på å utvikle en kommende Nærøysunds nye kultur. Den 13. februar er det nøyaktig ett år siden vår aller første ordfører, Amund Hellesø (Ap), i namdalsavisa.no avfeide kulturaktørenes ønske om en tydelig kultursjef med at «Kultur skal være et satsingsområde i Nærøysund kommune, men det betyr ikke at den eneste måten å få til det på er med en kommunesjef. Det som er viktig er det vi får ut av satsinga, ikke hvordan vi er organisert».

Fjorårets massive kulturrop om betydningen av en kultursjef i Nærøysund, ga respons. Nærøysund Sp roste kulturen for å ta tak i identitetsbygginga for Nærøysund, og lovte at kultur skulle være en bærebjelke og «gjennomsyre hele satsinga» de neste fire årene. Arbeiderpartiet syntes grasrotkravet om en kultursjef var langt bedre enn det du Amund, partiets egen ordførerkandidat, ga uttrykk for. Da partiet ditt presenterte sine viktigste saker i partiprogrammet for valgperioden 2019-2023 sto det at «Vi vil ha en egen kommunalsjef for Kultur, inkludering og folkehelse».

Dessverre varte ikke politikernes interesse lenger enn valgkampen.

Fra kulturutøvernes ståsted var det for så vidt lett å være enig i ordfører Hellesøs vurdering av at resultatet av ei satsing på kultur er viktigere enn hvordan den organiseres. De synlige resultatene så langt er en storslått nyttårskonsert først og fremst realisert med hjelp av 200 frivillige kulturutøvere, og at både Kolvereid og Rørvik får idrettshaller takket være oppdrettsselskapet SinkabergHansen som har reddet idrettshaller.

En storkonsert og nye idrettsflater er selvfølgelig positivt, men det er vanskelig å få øye på kultur som satsingsområde i nykommunen. Når Nærøysund får eget kulturråd den 12. mars, er det langt fra åpenbart hvem kulturrådet skal samarbeide med om innhold i ei kultursatsing. Hadde Nærøysund bare hatt en kultursjef. Men det har ikke politikerne bestilt. Kulturansvaret er godt spredt på plan, strategi, oppvekst og familie. Det minner mer om «flasketuten peker på» enn en satsing på kultur.

Kjære ordfører: Vi som skaper det faktiske innholdet i kulturen, ønsker et tydelig signal på at fjorårets valgkamputspill og programforpliktelser om ei kultursatsing med innhold var mer enn en velgerflørt.

Du kan begynne med å gi administrasjonen tydelig beskjed om at kommunens eget kulturhus skal driftes og utvikles som en regional kulturarena for Ytre Namdal, på samme måte som Kulturhuset i Namsos og Kuben i Grong er for Midtre og Indre Namdal. Kulturhuset har allerede scene og saler som tilfredsstiller både Riksteatret og store konsertarrangører.

Om vi ikke kan få en kultursjef, vil en kulturhusleder med et solid mandat være et tydelig og godt kontaktpunkt for et kulturliv som er mer enn klar til å utvikle en kulturkommune. Gjør kulturhuset til vårt felles samlingspunkt – og samle de kommunale ressursene i et kulturhus som bærer kommunens navn: «Nærøysund kulturhus». Å pulverisere kulturansvar er det motsatte av å gjøre kultur til satsingsområde.