Forskjellene øker

Meninger

Ved neste Stortingsvalg blir det viktig hvem vi stemmer på. Det beste slagordet SV har er; DEL GODENE.

NRK har gått inn i skattelistene og sett på utviklingen fra 2012 til 2018. De har sett på økningen for de 5000 med høyest inntekt og sammenlignet med folk flest.

Økningen for toppene var 49,7 prosent mens det for alle andre var en økning på 17,4 prosent. Den mest eventyrlige profittøkning har oppdrettsnæringen. De protesterer mot å betale en grunnrente på havbruk, merkelig.

Nest etter oppdrett er det investering i bolig som skaper milliarder. Vi vet alle hvem som må betale.

Hvis Norge skal være et land med små forskjeller, er vi nødt til å omfordele pengene som skapes. Det handler om vilje til å gå inn å styre og ikke overlate styringen til markedet.