En tragedie for oss alle

NA mener

«Høyere straffer er ikke rette vegen å gå.»

Meninger

Dessverre blir det av og til avdekket at det har gått over styr for enkelte gårdbrukere. Gjennom et langt liv kan en og enhver få problemer som
fører til at en ikke kan utføre jobben sin etter regelverket. Følgene av det kan bli særdeles alvorlig om en har ansvar for dyrehold.


Dyretragedie i Overhalla:

Politiet fant døde dyr i fjøset – nå har Mattilsynet overtatt omsorgen for 60 storfe

Da politiet kom til Overhalla-gården fredag, fant de døde dyr i fjøset. Andre bar preg av mangelfull fôring og stell.

 

Dyretragedien i Overhalla ryster oss alle. Det er grusomt å tenke på at dyr har lidd, og at det har gått så langt at noen av dem har pintes til døde. Slik skal det ikke være, men vi må passe oss for å ikke sette oss til doms over dem som har havnet i en slik fortvilt situasjon. Ingen som går inn i et yrke som gårdbruker, ønsker at det skal ende slik.

Straffeloven sier at en kan dømmes til flere år i fengsel om en blir kjent skyldig i dyremishold. Rettsavgjørelser i slike saker viser at de tiltalte ofte får langt mildere straffer enn det. Enkelte har tatt til orde for å heve straffen til fem år i fengsel. Høyere straffer er ikke rette vegen å gå. Forbygging og åpenhet er et bedre alternativ. Det jobbes seriøst og målrettet med dette fra flere aktører.

Politiet og Mattilsynet skal få fakta på bordet. Deretter vil påtalemyndigheten avgjøre om det skal reises tiltale. Noen konsekvenser vil det nok bli i etterkant av saken.

Dessverre er det slik at Mattilsynet mottar altfor mange henvendelser om dyremishold. Enten det gjelder kjæledyr, husdyr og industriell matproduksjon, som eksempelvis storfe- og fiskeoppdrett. Mattilsynet har ikke mulighet til å følge opp alt – de må ta de største og viktigste sakene, blant annet innenfor matproduksjon.

Mattilsynet var på inspeksjon i Overhalla i høst hvor eierne ble pålagt å bedre dyrehelsa. Dessverre virker det som at etaten lider av at byråkratiet hindrer dem i å iverksette effektive tiltak når de oppdager at noe er galt. Eller er det så mange saker å håndtere at de ikke makter å følge opp? Har regjeringa sørget for å kreve økt effektivitet, som ofte resulterer i nedbemanning?

Bondeyrket er et ensomt yrke. Begynner det å gå galt, er vegen kort til å mure seg mer inn. Godt dyrehold opptar bøndene – mestrer de ikke jobben må de få hjelp til å slutte. Skjer ikke det får vi menneskelige- og dyretragedier på en gang.


Dyretragedie under opprulling i Overhalla

Fylkeslaget er varslet

Trøndelag Bondelag er varslet om dyretragedien som er under opprulling i Overhalla av Mattilsynet. Bondelaget lokalt er derimot ikke orientert.