Vindkraftanlegg eller ikke:

Skal vi ha dårlig samvittighet?

Meninger

I NA 7. februar redegjør representanten for Norsk Vindkraft argumentene hvorfor vi bør bygge ut mest mulig vindkraft for at lille Norge skal redde verden (les Europa og England med skottland) fra klimakrisa. Jeg oppfatter argumentasjonen hans slik at han prøver å gi meg mest mulig dårlig samvittighet med innlegget sitt.

Han representerer aksjonærene i Norsk Vind og argumenterer ut fra det. Aksjonærene oppfatter jeg slik at de ønsker å tjene mest mulig penger ved å investere i vindkraft og selge den til Europa og England med Skottland, mens prisene enda er høye nok til de kan gi en skikkelig fortjeneste. Derfor haster det med å bygge ut.

Men er vi tjent med det.? Ser vi Norge som en nasjon som skal omstille seg og møte klimautfordringene. Vil da ikke langtidskontrakter på salg av norsk strøm være til hinder for denne omstillingen. Trenger vi ikke all strømmen selv.

Nå kan det alltids hevdes at ved å selge strømmen dyrt til Europa og England mens det god pris på den på dagtid og kjøpe strømmen billig tilbake om natta. Men de forklaringene jeg har sett er at da blir strømmen litt dyrere. Mister da ikke Norge konkurransefordeler. Bør ikke vi planlegge bygginga på lang sikt, med å ta hensyn til fedrift, reindrift, fugleliv, dyreliv og friluftsområder. Vi kan ikke bygge ut områder som er verdifulle av andre årsaker.

Nei slike kortsiktige investorer trenger Norge ikke. Det vi trenger er investorer som investerer på lag sikt for å hjelpe til med å skaffe Norge arbeidsplasser som er varige.