«Jøa t'lainn 24/7»

I forbindelse med opprettingen av nye Namsos kommune dukket slagordet «Jøa t'lainn 24/7» opp.
Meninger

I disse dager dukker slagordet opp i forskjellige sammenhenger når det gjelder samferdsel i nye Namsos og på fylkesnivå i Trøndelag. Sist i et innlegg i Namdalsavisa skrevet av gruppelederne i nye Namsos kommune og en av leder for hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune.

Det er veldig positivt at alle politiske partier i kommunen og politikere på fylkesnivå viser slikt engasjement for saken.


Hva menes med «Jøa t'lainn 24/7»? Et unødvendig spørsmål vil vel de flest mene. Det betyr at veien mellom Jøa og resten av landet skal være åpen hele døgnet, alle dager i uka. En ferjeløsning vil aldri være åpen 24/7. Selv om en ferje går kontinuerlig hele døgnet og alle dager i uka, vil den ikke komme i nærheten av dette. Turen over fjorden tar normalt seks minutter før bilene kan kjøre på land.

I tillegg må en regne med tre minutter for bilene og kjøre om bord og i land. Med et slikt regnestykke vil en ferjetur ta 18 minutter. I et døgn er det 24 timer eller 1 440 minutter. Det vil gi 80 turer per døgn ved kontinuerlig drift, noe som er helt urealistisk. Men la oss si at det er mulig – dermed vil veien være åpen 80 x 3 minutter, 240 minutter/4 timer i døgnet hver vei. Så vi snakker om 4+4/7 og ikke 24/7. 20/7 er veien stengt hver vei. Hvem ellers i Trøndelag vil godta at veien er stengt 20 timer, sju dager i uka?

Altså, en ferje vil aldri komme i nærheten av å gi innbyggerne på Jøa, og de som reiser til Jøa, noen 24/7 løsning. «Jøa t'lainn» er altså kun mulig med en eller annen bruløsning eller tunnel. På veien dit, kan vi godt være med på å diskutere en bedre ferjeløsning som kan tilfredsstille fylkets klimaregnskap.