Arild Grande

Fast jobb fremfor innleie

Meninger

Tidligere var fast jobb det normale, og innleie noe man benyttet for å ta unna topper i produksjonen. Nå har innleie mange steder blitt normalen. Faktisk er innleide i flertall på en del arbeidsplasser. Slik kan det ikke fortsette.

Et arbeidsliv hvor faste jobber blir presset ut fører til utrygghet for både jobb og inntekt, og øker risikoen for at folk blir utnyttet og utsatt for ulykker. Det svekker de tillitsvalgte og fagbevegelsens innflytelse over arbeidslivet. Og det svekker Norges konkurransekraft og sender helt gale signaler til de unge i en tid hvor Norge trenger flere fagarbeidere og flere som velger yrkesfag.

Arbeiderpartiet ønsker et trygt og rettferdig arbeidsliv, med hele faste stillinger og en lønn å leve av. Vi vil gi fagarbeiderne jobb og lærlingene en framtid. Et organisert arbeidsliv er Norges fremste konkurransefortrinn. De virksomhetene som lykkes best har ofte et tett samarbeid mellom ledelse og ansatte. De ansatte vet hvordan jobben kan gjøres bedre, tryggere og mer effektiv. Det som er bra for arbeidsfolk, er også bra for businessen.

Landsmøtet i Fellesforbundet må lyttes til når de sier at bemanningsbransjen må avvikles i sin nåværende form og den offentlige arbeidsformidlingen må styrkes. Etter landsmøtet i Fellesforbundet satte vi oss derfor ned sammen og skrev konkrete forslag for å rydde opp i innleiebransjen en gang for alle.

I 2018 presset vi gjennom innstramminger i regelverket som innebar at innleie kun er lov etter avtale med fagforeningen. Dette beskrev statsministeren som regjeringens største nederlag det året. Innleie i byggebransjen i Oslo er nå på vei ned. Men fortsatt florerer det med ulovlig innleie, og vi hører tillitsvalgte fortelle at innleie sprer seg i stadig større deler av arbeidslivet og landet. Men gode regler er ikke nok. Noen må føre tilsyn med regelverket. Til tross for at innstrammingene ble vedtatt for snart to år siden(!) har ikke Høyreregjeringen brydd seg med å sørge for tilsyn.

Forslagene fra Fellesforbundet og Arbeiderpartiet møtte som ventet en kald skulder fra høyresiden. Som et strakstiltak foreslo vi forbud mot innleie i Oslofjordområdet og andre pressområder. Dette kan gjennomføres umiddelbart og trenger ikke vedtas i lov, noe som ville tatt mye lenger tid. For at myndighetene skal få bedre oversikt foreslo vi en kartlegging av omfanget av innleie fordelt på bransjer over hele landet. Vi vil stramme inn på muligheten til å organisere seg bort fra kravet om maks to underleverandører og vi vil ekskludere aktører som gjentatte ganger bryter innleieregelverket, fra framtidige offentlige kontrakter.

Men gang på gang på gang stemmes forslagene ned av regjeringspartiene. Høyrestatsrådene snakker med store ord om å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet og sosial dumping, men når det kommer til stykket er de verken villige til å stramme inn i regelverket eller trappe opp håndhevingen. Så lenge de borgerlige partiene fortsatt har flertall på Stortinget vil dette fortsette. Det er derfor vi trenger et skifte i 2021.

Det er på tide med et nytt flertall som er på lag med arbeidsfolk, og som vil gi fagarbeiderne jobb og lærlingene en fremtid.