Bjørnar Sæternes:

Havforskningsinstituttet gjør noe uklokt med sin artikkel på forskning om innvirkningen av taretråling

Meninger

Forskning fra Havforskningsinstituttet viser at taretråling har store lokale negative konsekvenser for biologisk mangfold og fiskeyngel.

Slik kan også overskriften være med den informasjonen som så langt er sluppet om forskningen.

Havforskningsinstituttet har avdekket at taretråling har stor negativ effekt på fisk på biologisk mangfold, deriblant også fiskeyngel. I en artikkel om temaet publisert 30.01, presenterer de følgende:

«De små algene som vokser på tarestilkene gikk derfor ned med nesten 70%, og mengden fiskeyngel med 75%».

Overskriften på artikkelen på HI sine websider tåkelegger imidlertid med : «Taretråling har begrenset effekt på fisk». Med dette oppfatter leseren det som om taretråling er ufarlig. Ordet «begrenset» i denne sammenhengen er for så vidt heller ikke positivt.

Havforskningsinstituttet gjør noe uklokt med sin artikkel på forskning om innvirkningen av taretråling ved at:

  1. De ikke samtidig publiserer rapportene og statistikken bak artikkelen
  2. De konkludere uten at faktainformasjonen er tilgjengeliggjort
  3. De bagatelliserer og bortforklarer resultatet
  4. De tåkelegger med å peke i flere retninger

I tillegg til dette kan det nevnes at artikkelen kjapt forsvant bakover i HI sitt nyhetsarkiv, tilnærmet i glemselens vugge.

Et spørsmål som raskt dukker opp er: Hvem pynter på brura, hvorfor og hvem er brudgommen ?

Dette kan vi ikke la gå i glemmeboka! Her må det være full åpenhet. Vi trenger tilgang til bakgrunnsmaterialet for artikkelen !

Artikkelen ble publisert av Havforskningsinstituttet 30.01.2020. Du kan du lese her:

https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/taretraling-har-begrenset-effekt-pa-fisk