Namsos Venstre:

Kjære Namsos kommune: vil dere bidra til at brukerne kan være sjef i eget liv?

Meninger

Ja vi stiller spørsmålet da Trond Roger Skogås Rosendal meldte seg på dialogmøtet om Likeverdsreformen som regjeringen arrangerer i Steinkjer mandag 24.februar. Pårørende, brukere, frivillige og ansatte i kommunene inviteres for å kunne bidra med verdifulle erfaringer som kan danne grunnlaget i en slik reform. En reform som skal gjøre det enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester.

I Steinkjer er tema for møtet: « Være sjef i eget liv»! Noe de aller fleste av oss tenker er helt selvsagt.

Representanten fra Namsos Kommune sa at Trond Roger kunne delta men han måtte betale kostnadene selv for innleie og av den grunn måtte han melde seg av på grunn av de økonomiske kostnadene som Trond Roger måtte betale.

Vi vil tro at de fleste brukerne som har meldt seg på dette dialogmøtet har behov for bistand for å kunne delta på møtet og hjelp for å komme seg dit, akkurat som Trond Roger. Da er det for dårlig at Namsos kommune ikke kan bidra med de personene og den hjelpen som er nødvendig for at han skal kunne delta. Dette viser jo nettopp hvor viktig en slik Likeverdsreform er, når brukere ikke får mulighet til å delta.

Bare trist Namsos kommune.