Byråkrati eller menneskelighet?

Et gårdbrukerpar på Innherred har mistet hele sitt produksjonstilskudd  for 2019. (Bondebladet nr.9, 27. februar 2020.)

  Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

Meninger

Søknaden var korrekt utfylt innen fristen med alle opplysninger. Dette kan leses ut av loggen hos Landbruksdirektoratet, siden skjemaet lagres der underveis.

Kommunen ved Landbrukskontoret beklager at det ikke ble fanget opp og varslet om at det ikke var mottatt noen søknad fra denne driftsenheten.

Den eneste feilen som har skjedd er at søknaden ikke har gått igjennom systemet. Paret oppdaget ikke dette i rett tid fordi de hadde sendt inn enda en søknad og da de mottok en kvittering på Altinn trodde de at den gjaldt begge søknadene uten at de åpnet den for å skjekke.

Driftstilskuddet søkes om ved å legge inn opplysninger angående dyrehold innen en frist i mars. I oktober legger man inn videre opplysninger angående areal, arealbruk og avløserbruk. Det var oktoberdelen som ikke hadde gått inn innen fristen.

Dermed mister familien hele tilskuddet på 429.000,- kroner.

Hva er vitsen med å straffe gårdbrukerparet og hva skal de straffes for? Den ytterste konsekvensen av dette kan være at en familie på to voksne og tre barn mister livs- og næringsgrunnlaget sitt og blir ståenede på bar bakke. Hvem er det de lurer dersom de likevel skulle få pengene? Dette er dekning av utgifter bonden allerede har hatt, for eksempel forskuttert lønn til avløser, og det er betaling for melk han allerede har levert til en pris som gjør at forbrukeren skal kunne få rimelig melk. Slik er avtalen mellom bøndene og Staten gjennom jordbruksforhandlingene.

I siste rekke er produksjonstilskuddet ikke et tilskudd til bonden, men et tilskudd for at forbrukerne skal kunne handle rimelig mat.

Driftstilskuddet er noe man kan regne med hvert år, som er uavhengig av vær og vind, og tjener som en sikkerhet i et yrke som er svært risikoutsatt og avhengig av mange uforutsigbare faktorer. Hvorfor skal staten gjennom sine systemer bidra ytterligere til at det å drive jordbruk skal være et så risikoutsatt yrke?

I samme avis står det også at det ble protokollført fra jordbruksoppgjøret i mai 2019 at før søknadsomgangen i mars 2020, skal Landbruksdirektoratet etablere et system som automatisk sender ut varsel til alle søkere som ikke har søkt innen fristen. (Bondebladet nr.9, 27. februar 2020.) Dette er en anerkjennelse av at det faktisk er et problem, og burde komme de berørte til gode, selv om det kommer igang 6 måneder for sent for dem.

Det hjelper ikke å stå med hendene i lommene og beklage at noen har mistet en stor del av inntekten sin fordi de har blitt offer for et rigid system. Det som har skjedd burde være i strid med et hvert menneskes rettferdighetssans, og det kan enkelt ordnes opp i. Det burde også komme de 11 øvrige søkerne, som har havnet i et lignende uføre, tilgode.