«Det er et helt nødvendig tiltak for å hindre at koronasmitten kommer ut av kontroll»

«Dette er en del av det kollektive samfunnsansvaret vi har»

Meninger

Regjeringen har gått til det oppsiktsvekkende og dramatiske skritt å stenge alle landets skoler og barnehager. Det er et helt nødvendig tiltak for å hindre at koronasmitten kommer ut av kontroll.

Allerede før meldinga var bekreftet, valgte Namsos kommune på eget grunnlag å stenge alle skoler, barnehager og kommunale bygg helt fram til påske. Det skjer altså før det er påvist smitte i Namdalen. Det er likevel en naturlig og nødvendig konsekvens av det som nå skjer rundt oss. Norge er et av de landene i verden som har mest smitte, i forhold til befolkninga. På Frosta er hele kommunen stengt ned, og det er ikke lenger unna oss enn at det fikk konsekvenser for Nord universitet i Namsos. Skal vi unngå at smitten sprer seg med eksplosiv kraft, er det nå vi har muligheten til å gjøre noe.

Selv om det å stenge skoler og barnehager er et drastisk tiltak, er det et lite inngrep i forhold til hva som ville blitt konsekvensen hvis smitten fikk spre seg uhindret. De neste dagene blir kritiske i forhold til om vi klarer å bremse smitten. De første tallene viser at det er grunn til håp. Kurven som tidligere viste en dobling av smittetilfellene fra dag til dag, er ikke like bratt. Klarer vi å hindre at smitten dobler seg fra dag til dag, vil det utgjøre en enorm forskjell. Selv om det er lite trolig at vi klarer å stoppe smitten helt, er det å bremse veksten hele forskjellen på om helsevesenet og samfunnet for øvrig klarer å håndtere denne epidemien.

Tiltakene og den brede støtten de har fått, viser at de fleste nå har forstått alvoret. Regjeringen og enkelte kommuner har fått kritikk for ikke å ha handlet raskt nok. Men kommunene, bedrifter og aktører i Namdalen skal ha ros for at de har vist seg handlekraftige og vært villige til å ta grep, selv om vi hittil ikke har fått smitten hit. Dette er en del av det kollektive samfunnsansvaret vi har.

I NA er vi opptatt av å sikre at vi kan fortsette å komme med saklig, faktabasert og nødvendig informasjon i denne krisen. Derfor har vi tatt grep som å innføre heimekontor og besøksrestriksjoner. Det er både for at vi skal kunne komme ut som vanlig, men også fordi vi må ta vårt ansvar for å hindre smitte.