NA mener:

Som vanlig er det ungdommene som ofte går foran med det beste eksemplet

Det er viktigere enn noen gang å forholde seg til rådene fra offisielle myndigheter og informasjon du kan stole på

Meninger

Koronakrisen slår nå inn over oss med nesten uforståelig kraft, og konsekvenser som vi så langt bare aner konturene av. Selv om det så langt ikke er påvist smitte i Namdalen, handler nå alt om å dempe spredninga og sørge for at utbruddet vi vet er i gang ikke overvelder helsevesenet. Det handler om å redde liv, både blant dem som er i faresonen, og blant dem som vil trenge annen behandling.

Selv om store deler av Norge nå er stengt ned, er det fortsatt noen som må holde hjulene i gang, bokstavelig talt. Transportnæringa er en av dem som må sørge for at leveranser av både mat og medisiner fortsatt skjer, slik at vi kan føle oss trygge på at det er mat i butikkene.

Helsevesenet kommer til å bli satt på store prøver framover, og her gjøres det allerede en heltemodig innsats. Noen må også på jobb i barnehager og skoler for å sikre at de i samfunnskritiske stillinger kan gå på jobb.

I kommunene har mange stått på og tatt grep for å sikre egne innbyggere, allerede før regjeringa kom på banen med tydelige tiltak. Vårt inntrykk er at namdalskommunene har vært i forkant og hatt god og tydelig ledelse, selv om ingen har blitt satt virkelig på prøve ennå. Den virkelige testen kommer når kommunene både skal sikre drift og ivareta innbyggere, samtidig med at de selv må regne med stort sykdomsfrafall.

Derfor er det så viktig at vi alle deltar i denne samfunnsdugnaden, og sørger for at ikke alle blir rammet samtidig. Som vanlig er det ungdommene som ofte går foran med det beste eksemplet, som russen i Ytre Namdal, som stiller seg til rådighet for kommunen.


Russen har meldt seg til tjeneste: – Det kan det bli behov for

Lørdag meldte rødrussen på Ytre Namdal videregående seg til tjeneste. Nå har svartrussen gjort det samme. Kjempepositivt, synes kommunedirekør Hege Sørlie i Nærøysund.

 

Vi vet ikke fullt ut hvordan dette vil ramme næringsliv og de mange små og store bedriftene som sørger for livsgrunnlaget i Namdalen. Annet enn at de vil trenge støtte både fra storsamfunnet og oss selv.

Når fysiske møteplasser blir stengt av, framskynder det også den digitaliseringa av samfunnet som allerede er i gang. Men også den digitale verden er sårbar for virus og ryktespredning. Det er viktigere enn noen gang å forholde seg til rådene fra offisielle myndigheter og informasjon du kan stole på.