NA mener:

Derfor var det viktig at kommunene i Namdalen fulgte de nasjonale retningslinjene

De neste dagene vil vise om myndighetene har truffet rett

NA mener
Meninger

Det er all grunn til å være stolt over måten både vanlige namdalinger, bedrifter, samfunnsaktører og kommuner har håndtert unntakstilstanden som har rådet den siste uka på. At namdalingene er et folkeferd som møter de fleste utfordringer med ro, sindighet og selvtillit var vi klar over, men det er sjelden vi er blitt satt på en slik prøve som nå.

Det er helt avgjørende for hvordan vi kommer gjennom denne krisen at vi har tillit til både myndigheter, helsevesen og hverandre. Bare ved at alle følger opp vedtak og retningslinjer, kan vi ha et håp om å skjerme de mest sårbare og bremse spredninga nok til at ikke helsevesenet blir overbelastet. Selv om vi kan være uenige og enkelte vedtak kan virke ulogiske for oss som så langt ikke er rammet av spredninga i særlig grad, er det viktig at råd og retningslinjer er tydelige og gjelder for alle.

De neste dagene vil vise om myndighetene har truffet rett med de mest omfattende tiltakene som er innført i fredstid i Norge. I Italia ser vi nå at uklare regler, ulik praksis i den tidlige fasen og det at mange ikke tok advarslene på alvor har ført til en spredning som gjør at helsevesenet har kollapset.

Derfor var det viktig at kommunene i Namdalen fulgte de nasjonale retningslinjene. Leka er et særtilfelle fordi befolkninga og helsevesenet der er ekstra sårbart. Når en fjerdedel av innbyggerne er i faresonen, og gjennomsnittsalderen er langt høyere enn i Italia, er det naturlig å ha strenge tiltak for å hindre at smitten i det hele tatt kommer til øya. Men for resten av Namdalen må vi regne med at det vil oppstå både utbredt smitte og sykdomstilfeller. Å stenge av hele Namdalen ville ha rammet næringslivet og folk flest svært hardt, og tiltakene måtte ha vart i lang tid om de skulle hatt noen hensikt.

Nå handler alt om å senke takten på spredninga, og det gjør vi best ved å følge de nasjonale retningslinjene, vaske hendene, unngå nærkontakt og holde seg hjemme hvis en har symptomer. Alt tyder på at namdalingene har tatt det budskapet til seg.