Et varsel?

Meninger


Dette coronaviruset kom som ventet. Historien viser at når menneskene blir for hovmodige og selvopptatte, og mister respekten for de reelle verdier, da kommer det et varsel, eller et advarsel. Dansen rundt gullkalven gjentar seg, og varslene kommer. Men menneskeheten lærer aldri.