Leseambassadør Merete Haagensen Doksæter:

La oss #spreleseglede!

LESEAMBASSADØR: Merete Haagensen Doksæter   Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Som leseambassadør i Namsos vil jeg komme med gode tips til å #spreleseglede. Barn og ungdom trenger bøker som tar dem inn i en større verden. Bøker hvor de kjenner igjen sine egne følelser, og som har hovedpersoner med samme tanker og undringer som barnet selv har. Bøker gir håp og løsninger i vanskelige situasjoner. Derfor trenger barn og ungdom å bli eksponert for mange bøker, mange ulike bøker, alltid, men kanskje ekstra slik hverdagen er nå.

På leseambassadøren i Namsos sin Facebook og Instagram konto blir det jevnlig delt gode tips til lesing, boktips, og gode artikler og nettsteder hvor man kan få tilgang til bøker i disse dager når bibliotekene er stengt. Jeg oppfordrer også heimer til å kontakte hverandre på telefon og avtale boklån hos hverandre, for så å gå å legge boka i postkassa til den som skal låne. På denne måten får du både snakka med noen på telefon, bytta bok og du får en liten luftetur til postkassa.

Bli med på lesekampanjen Norli junior som nettopp har åpnet en ekstra-runde etter påtrykk fra lærere landet rundt. Kampanjen er også anbefalt av folkebiblioteket sin Sommerles-kampanje som mange av oss har deltatt på og kjenner fra før. Denne kampanjen er med på å motivere elever til å få gode leseopplevelser, lesetrening og litt virkelighetsflukt i den vanskelige tida vi er inne i nå. Den er også samlende i ei tid da vi er oppfordret til å holde oss hjemme. Elevene kan oppnå noe sammen med klassen sin, man kan sette seg mål sammen og prøve å slå en klasse fra nabokommunen eller naboskolen. Slik blir klassen knyttet sammen. Konkurransen gir lærere en god mulighet til å følge opp elevenes lesing, og elevene finner god motivasjon i å lese seg fra nivå til nivå.

Lesekampanjen har fokus på lystlesing, det å #spreleseglede, og er i så måte en motiverende lesekonkurranse som via sin nettside ikke bare viser klassens statistikk på hvor mye de har lest eller lyttet, men også presenterer forfattere og prøver å engasjere heimene med ulike aktiviteter.

I Namsos så har vi, i tillegg til premieringene som finnes i kampanjen fra før, valgt å gå inn med egne flotte premier til skoler og klasser som melder seg på og deltar. Dette fordi vi vet av erfaring at elever gjennom denne kampanjen får møte mer litteratur og ofte annen litteratur enn de gjør uten. Erfaringsmessig er slike lesekampanjer også til god hjelp i hjemmene for å motivere egne barn og ungdom til å lete fram boka og oppdage ny litteratur.

Dere kan også bli med på leseabassadørens påskekrim. To dyktige detektiver fra Vestbyen skole har vært med på å lage en påskekrim som kan leses og løses i sosiale medier. Denne er skrevet for at foreldre og barn/ungdom skal lese og lære nye begrep. Nå når mange foreldre er hjemme og underviser selv er det kjekt å finne slike tips; som at man må snakke om ord og begrep i en tekst, og forklare hva de betyr. Dette er vesentlig for at barn skal forstå sammenhengen og betydningen av en tekst.

I uke 13 ønsker jeg å spre ekstra leseglede ved å legge ut en påskegrublis hver dag som man kan lese og løse sammen med voksne eller alene, og svarer du på den kan du i tillegg vinne ett påskeegg.

Leseopplæringa i Namsos favner om både den grundige innlæringa, men også det å skape leselyst. Uten leselyst vil ikke elevene utnytte og utvikle sine leseferdigheter.

Så helt til slutt vil jeg bare på nytt understreke at elever som leser og har tilgang til mye litteratur får opplevelser, blir engasjerte, undrer seg og de lærer og får innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser gjennom bøkene de leser.

Bli med å #spreleseglede du og!