Trond Roger Skogås-Rosendal:

Selv i krise er bistandsbehovet der fremdeles og det MÅ løses

ISOLERT: Trond Roger Skogås - Rosendal. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Jeg tror ikke vi har ikke sett omfanget av viruset Korona Sars Covid-19 som det heter på fagspråket. Konsekvensene er store i økonomien og siste uken har regjeringen brukt billiarder på de ulike redningspakker til næringslivet, helsesektoren, kultursektoren og kommunale helsesektoren.

I skolesektoren måtte de omlegge undervisningen over på de digitale plattformer og kommunisere over på Skype.

Men media har ikke pr. dags dato laget reportasje om brukere som har isolert seg frivillig og med tvang mot dette viruset. For å beskytte seg selv og disse brukerne blir medregnet i denne risikogruppen med tanke på luftveisinfeksjoner. Både dagtilbud og skoletilbud for funksjonhemmede stenges.

Et lengre intervju med Håvard Ravn Ottesen som tillitsvalgt i NHF, HBF og NFU har han tatt dette med ulike arenaer. Jeg har jobbet hart med dette i snart to uker. Denne publiseringen er et produkt av en e-post jeg sendte Julianne i NRK 12. mars ... Referer til dagens nyhetsoppslag i NRK som omhandlet: Familien til Thea (9) mistet 140 timer med avlastning i måneden etter krisen brøt ut

Retten til dagtilbud er ikke lovregulert, men retten til nødvendig personbistand er regulert gjennom enkeltvedtak.

Det betyr i klartekst: Selv i krise er bistandsbehovet der fremdeles og det MÅ løses. Dette ER et kommunalt ansvar.

Som BPA leverandør har jeg måtte jobbe hardt for å få sikre at dette blir ansett som nødvendig helsehjelp og samfunnskritisk tjeneste (opp mot Helseminister, departement og direktoratet). Her har vi fått gjennomslag. Da kan ikke kommuner kutte timetall innvilget.

Det har de dessverre gjort for de som bor i kommunale boliger og annet. Hjemmetjenster reduseres til et absolutt minimum.

Kommunen har det overordnede ansvaret for innbyggernes helse. Det være seg barnas og de personene som yter omsorg for barna. Av hensyn til smittebegrensing må en påregne at det flere dagtilbud vil stenges. Barnehager og skoler kan stenges på kort varsel. Da sendes disse barna og unge hjem.

I ulike skoler/barnehager finnes barn med tildels store behov for støtte og tilsyn i hverdagen. I det tilbudet stenges av smittehensyn, forsvinner ikke bistandsbehovet. Mange barn har behov for 1:1 oppfølging, noen 2:1.

Helsedirektoratet har tidligere uttalt at kommunen har et ansvar for «nødvendige helse- og omsorgstjenester» for å dekke behov som oppstår fordi dagtilbud/dagaktiviteter til barn og andre hjemmeboende med stort bistandsbehov stenges. Coronautbruddet endrer ikke på dette prinsippet, slik at fatter kommunen vedtak om stenging av barnehager / skoler, skal de også åpne for tjenester som sikrer familiene den nødvendige støtte.