«Det er viktig å finne balansegangen mellom å tenke fornuftig og tenke for mye»

Les rådene fra Sara Germans Selvik, spesialist i psykiatri på psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Namsos.

GIR RÅD: Sara Germans Selvik.  Foto: Jonas Olsen

Meninger

I den siste uken har flere mennesker spurt meg om hva de skal gjøre med sine bekymringer, men også familiemedlemmers og barnas bekymringer. Når bekymrer man seg for mye, og hva skjer når man bekymrer seg for mye?

Situasjonen vi nå er i, er bekymringsfull, så det å bekymre seg nå er helt normalt. I en slik bekymringsfull situasjon må man ta inn over seg beslutninger som er tatt av de som bestemmer og man må følge dem. Noen mennesker har behov for å diskutere mye, for eksempel om man har tatt de riktige beslutningene eller har lagt de rette planene. Til dem som gjør det, vil jeg si at det er viktig at man stoler på prosessen og at de som tar beslutninger har relativt god oversikt over det store bildet og vet mest om sykdommen, økonomi og andre forhold. De tar beslutninger og legger planer ut fra dette, selv om vi kanskje ikke forstår det hele store bildet. Vi kan velge å stole på dem og ikke bruke mer energi på dette, men dette kan være vanskelig hvis man ønsker en form a kontroll.


Hvordan holder vi oss psykisk friske under koronakrisen?

Les rådene fra Sara Germans Selvik, spesialist i psykiatri på psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Namsos.

 

Noen mennesker kan begynne å kjenne etter symptomer, selv om de har fulgt alle råd som myndighetene har gitt, og dette kan gjøre at de blir enda mer engstelige. De tenker mye på «hva om jeg blir syk? Blir barna mine syke?» Noen tenker til og med at de skal forberede seg på at noen i familien skal bli smittet eller at de selv blir smittet. Men hvem vet hvem som blir smittet? Kan man forberede seg, utover det som myndighetene har sagt, på å bli smittet? Hvilke scenarioer skal man forberede seg på?

I tillegg kan man ha andre bekymringer, som for eksempel økonomi og fremtiden. Noen spør om hvor lenge kan dette vare, og hvilke konsekvenser vil dette få? Det er helt vanlig at man får slike tanker. Spørsmål som man ikke kan få svar på eller man selv kan ikke svare på, er muligens ikke det man skal ha mye fokus på. Ved å ha fokus på det du ikke kan gjøre noe med, vil det føre til mye stress, og koster mye energi uten at man kommer nærmere et svar.

Vi alle har behov for en følelse av kontroll, og noen av oss har mer behov for kontroll og oversikt enn andre. Dette har noe å gjøre med hvilken karakter og hvilket temperament vi har, og det som vi har med oss i «ryggsekken» vår. Så for noen er denne situasjonen også mer utfordrende enn for andre.

I tillegg skal vi som voksne også snakke med våre barn om denne situasjonen. Hvordan skal vi gjøre dette? Mye avhenger av alderen til barna, men forsøk å unngå å snakke om det som vil gi dem samme angst og bekymringer som du har, for det hjelper ikke. Det er viktig at man forteller barna, på en lett forståelig måte, at ting er en litt annerledes enn før og hvilke tiltak de må forholde seg til. Hvis du gjør det med mye bekymring, kan den bekymringen smitte over til dine barn. Forhold deg i stedet til noen fakta som de bør vite om.

En klok professor i psykiatri, Ingvard Wilhelmsen, skriver: «Angst er en venn i nøden, uten angst og bekymring skulle vi som mennesker ikke overleve.» Vi skal i første omgang bruke dette til å lage en fornuftig plan og gjennomføre den, akkurat som myndighetene nå gjør. Vi skal følger de rådene vi får og etterpå være kritisk mot vår egen angst og våre egnebekymringer: Hvis vi har spørsmål som vi ikke kan kontrollere, skal vi ikke bruke mye tid på dem. Framtiden, døden og hvor lenge Corona-situasjonen vil vare, har vi ikke svaret på.

Men vi kan tenke på å lage en plan for å holde oss selv i så god form som mulig, at vi spiser godt, sover godt, slapper nok av og er i nok fysisk aktivitet. Ved å gjøre dette holder vi vår forsvarsmekanisme så god som mulig, noe som også hjelper oss best mulig mot smitte (i tillegg til alle andre tiltak som myndighetene har satt i gang).

Hvordan kan man gjennomføre dette? Spesielt de som er «flinke» til å tenke for mye? Mitt råd er at dere må forsøke å ikke gi de tankene så mye oppmerksomhet. Prøv å endre fokus, avled deg selv, gjør noen aktiviteter.

Nå er det mange mennesker som sitter hjemme i karantene, permittert eller har hjemmekontor, noe som kan gjøre at det daglige mønsteret har endret seg. Lag en fast struktur for deg og din familie, sørg for nok aktiviteter som kan avlede, ta opp gamle hobbyer eller start en ny tradisjon med familien. Ikke bruk tiden på å sitte i sofaen og tenke på ting som vi ikke har kontroll over, men lag planer som du kan gjennomføre og ha kontroll på. Da vil du oppleve mestringsfølelse, noe som oppleves godt og reduserer stress.

Senk stressnivået ditt med overstående adferd og aktiviteter, og forsøk å ha fokus på tankeprosesser som er løsningsorienterte, ikke problemorienterte.