NA mener:

Sett ned renta nå

Det burde være unødvendig at hver enkelt lånekunde skal ringe banken for å få satt ned renta raskt

NA mener
Meninger

Norges Bank har satt ned styringsrenta. De ordinære bankene følger etter, men ikke i samme grad og med en forsinkelse. Norges Bank har i løpet av en ukes tid satt ned renta med 1,25 prosentpoeng til 0,25 prosent. Norges største bank, DNB, varslet søndag at boliglånsrenta settes ned med inntil 0,5 prosentpoeng. DNBs siste rentenedsettelse for eksisterende boliglån vil først tre i kraft 2. mai, mens nye priser for boliglån gjelder fra 24. mars. Samlet reduserer DNB renta med 0,85 prosentpoeng, mens sentralbanken har kuttet med 1,25.

Av mange grunner er det ingen automatikk i at bankene skal følge Norges Bank slavisk. Bankene må nemlig finansiere seg ved å hente inn kapitalen som trengs, og her er det andre renter som er styrende. Når bankene skal sette opp boliglånsrenta, plikter de å vente seks uker etter at de han annonsert renteøkninga, men dette gjelder ikke når de setter ned renta.

På denne bakgrunn er det uforståelig at bankene i dagens situasjon skal måtte finregne på dette og dermed skyve på tidspunktet. Nå er vi i en krisetid, og da bør bankenes renter settes ned med en gang. De lokale bankene hadde rekordoverskudd i fjor, og Grong Sparebank varslet tidlig at de vil sette ned renta. Men nå må bankene være offensive og iverksette dette så raskt som mulig.

Myndighetene har gitt bankene større handlingsrom for å kunne hjelpe næringslivet og nordmenn flest over kneika. Nesten 100.000 arbeidstakere har fått permitteringsvarsel – noen med bare to dagers varsel. Da må bankenes eiere avstå fra store utbytter. Og så må bankene snarest sette ned rentenivået og være mer rause med midlertidige kreditter og gi avdragsfrihet til enkeltmennesker og bedrifter. De som blir hardest rammet må få ekstra hjelp av banken, men det burde være unødvendig at hver enkelt lånekunde skal ringe banken for å få satt ned renta raskt.

I forrige store krise var det bankene som fikk krisehjelp. Denne gangen er bankene en del av kriseløsninga. Korona-pandemien er en ekstraordinær krise. Vi står overfor et økonomisk tilbakeslag som rammer hele verden. Bankene må handle ekstraordinært og være seg sitt samfunnsansvar bevisst.