Leka-ordfører Elisabeth Helmersen:

Stol på oss, Erna

ISOLERER SEG: Ordfører Elisabeth Helmersen har gått lenger enn regjeringens tiltak for å hindre koronasmitte på Leka.   Foto: Lena Erikke Hatland

Meninger

Jeg vil starte med å si at jeg selvfølgelig har stor respekt for kunnskap og faglig baserte resonnementer. Først når dette er på plass kan vi politikerne foreta de politiske vurderingene. Det som har vært problemet i saken om hvordan vi skal håndtere Korona-viruset, er at sentrale myndigheter har vært uklare, vinglete og kommet for sent på banen. Jeg tror jeg har mange ordførere i ryggen når jeg hevder at mange av oss har følt at vi først av alt har vært opptatt av å beskytte våre innbyggere og ta de lokale grep som anses nødvendig. Erna Solberg innrømmer til VG mandag 23. mars at alvoret ikke gikk opp for Regjeringen før 12. mars, da Regjeringen gjennomførte strenge restriksjoner.
Et døgn før statsministeren varsler dyptgripende tiltak 12. mars, gjennomfører krisestaben i Leka et møte og diskuterer tiltak. Vi erkjente fort at å få smitten i Leka ville være svært alvorlig for oss og at vi manglet gode nok retningslinjer fra myndighetene. Vi har fylkets eldste befolkning og en begrenset helsestab som for alt i verden ikke må bli smittet. Med dette bakteppet utformet vi derfor våre egne retningslinjer som vi offentliggjorde.

Krisestaben konkluderte fra første stund med at Leka befinner seg i en spesiell situasjon. 90 prosent av folket bor på øya. For folket i Gutvik gjelder det samme: gjennomsnittsalderen er høy. Den eneste måten å komme til øya er via ferge eller hurtigbåt. Dette ga oss en unik mulighet til å kunne ta kontrollen og dermed klamre oss til det mange vil beskrive som et halmstrå. Men vi var enige om at ingenting skulle være uprøvd for å verne om våre syke og eldre. Vi så hva som skjedde i Italia og vi merket oss Frosta-ordførerens fortvilte kamp og kraftige tiltak for å stanse viruset. Noe som etterhvert skulle vise seg å ha virkning.

Alt vi har gjort i Leka er å legge myndighetenes retningslinjer til grunn, men gikk noe lenger for å tilpasse dem lokalt. Også andre kommuner nord for oss med begrensa ressurser har gjort samme type lokale tilpassinger.

Og så kommer justisminister Monica Mæland på banen og bedriver regelrytteri over en lav sko. Meland opptrer på en måte som om verden fremdeles henger på greip, og at vi har like forhold over hele landet.

Ingen har de rette svarene, veien blir til mens vi går. Det mener jeg Erna Solberg sine uttalelser til VG i dag illustrerer godt: «Trodde vi hadde mye bedre tid» I dette lyset må det være aksept for at vi i kommunene håndterer krisen ut fra de forholdne vi kjenner.

Kjære Erna. Be justisministeren din å holde igjen hestene og ta styringa sjøl. Sett regelrytterne på stallen til vi vet mer om alvoret. La oss dele hverandres erfaringer og sammen komme gjennom denne krisa. Vi skal selvfølgelig følge de nasjonale bestemmelsene, men vis lokaldemokratiet såpass tillit at du lar oss få tilpasse dette lokalt.