NA mener:

«Vi skal klare å være forvist til sofaen og tv-stua i tre uker til»

Betegnende nok er det forbudet mot å dra på hytta i påska som har skapt mest engasjement og debatt

NA mener
Meninger

Regjeringa gikk som ventet inn for å forlenge de strenge tiltakene med skolestenging og koronarestriksjoner til over påske. Det er nødvendig så lenge smittesituasjonen er uavklart. Selv om næringslivet og den enkelte av oss nå merker at tiltakene griper inn i både økonomien og den personlige friheten, ville det vært både risikofylt og forholdsvis lite å hente på en oppmykning av tiltakene allerede nå.

Vi har snart gått to uker under et koronaregime de færreste kunne ha forestilt seg for knapt en måned siden. Likevel er våre tiltak mildere enn det vi nå ser i andre land i Europa og i USA. Der er smitten fullstendig ute av kontroll, og millioner av mennesker får ikke engang lov til å bevege seg utendørs.

Om en ukes tid hadde store deler av Norge likevel gått inn i påskemodus. En ekstra uke med stenging av skoler og restriksjoner på reise og arbeidsliv er en forholdsvis liten pris å betale, hvis det kan skåne oss for mer inngripende tiltak, og kanskje føre til en gradvis oppmykning etter påske.

Næringslivet har merket koronatiltakene i særlig stor grad, men regjeringa og Stortinget har gått langt i å love at skadeomfanget skal begrenses mest mulig gjennom en rekke tiltakspakker. Det har Norge råd til. Svært mange av dem som nå er permitterte har en jobb å gå tilbake til, så lenge tiltakene ikke blir varige utover den perioden på 20 dager som myndighetene har sagt de vil kompensere. Det er derfor bedre med en periode med full stans nå, enn at det blir iverksatt mer langvarige og inngripende tiltak etter påske. I mellomtida vil vi få flere svar på hvordan viruset sprer seg, og om tiltakene som er satt i verk virker eller ikke. Slik det ser ut nå, vil det trolig være mulig å slippe opp noe på restriksjoner på skoler og arbeidsliv, så lenge vi fortsatt tenker på håndhygiene, sosial distanse og å beskytte de mest sårbare.

Betegnende nok er det forbudet mot å dra på hytta i påska som har skapt mest engasjement og debatt. Nordmenn er et hyttefolk, slik ned også er nedfelt i nasjonalsangen. Andre har sammenliknet kampen vi står i nå med krigen. Den gang levde folk i okkupasjon og enkelte, blant andre Kong Harald, i landflyktighet i fem år. Da skal vi klare å være forvist til sofaen og tv-stua i tre uker til.