Ellen Samuelsen, Hørselshemmedes landsforbund:

I koronatider må undervisningen legges til rette for de hørselshemmede elevene

Meninger

De er ikke så mange i hvert årskull, de hørselshemmede barna. Men hvert år blir noen født med nedsatt hørsel, noen opplever at hørselen svekkes år for år, og noen minster hørselen på grunn av støyskade. Dette fører til mange krevende situasjoner, både for barna og familiene deres. Tenk deg en vanlig samtale eller lek hvor du aldri kan være HELT sikker på om du oppfatter ha andre sier eller mener. Tenk deg den usikkerhetsfølelsen det fører med seg, og det behovet du får for å ha kontroll, for å prøve å dobbeltsjekke at du har forstått det som sies. Og tenk deg at du ofte føler deg ensom selv om du har venner og familie rundt deg. Dette er hverdagen til mange barn og unge med hørselstap.

Skoler og barnehager skal legge til rette for at hørselshemmede barn skal ha det godt sosial og få en god opplæring. I tillegg til høreapparat eller andre tekniske hjelpemidler er det svært viktig hvordan læreren skolen/barnehagen legger til rette for at barna skal oppleve hverdagen som god og utbytterik.


Inkluderende opplæring innebærer at også hørselshemmede elever skal ha muligheter til å delta i fellesskapet med andre gjennom skoledagen på lik linje med normalthørende. Elever med nedsatt hørsel lettere kan lettere falle utenfor et slikt fellesskap.

Jeg er fylkeskontakt for barn og unge i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Trøndelag, og I disse koronatider med stengte skoler og barnehager, er HLF opptatt av at undervisningen må legges til rette for de hørselshemmede elevene – at de får den tilpassede undervisningen de har krav på. Vi lurer på om dette fungerer tilfredsstillende i fylket vårt, og vi tar gjerne imot henvendelser fra foreldre og lærere og barna selv.