Takk til lærere og ledere i barnehage og skole

Leif Olav Skillingstad i Utdanningsforbundet   Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

I disse tider er det mange som har fått verden snudd på hodet. Viruset som sprer seg, kan ingen la gå upåaktet hen. Mange opplever frykt i den unntakssituasjonen vi er i. Samfunnet settes på vent og stenges på mange måter. Det er ikke lagt så strenge restriksjoner på oss innbyggere på 80 år. Situasjonen påvirker våre framtidsutsikter.

Samtidig opplever vi at vi som samfunn blir sterkere. Vi står sterkere gjennom at vi alle er med og tar ansvar for å gjøre vår del for å minimere effekten av corona-viruset. Det kollektive samholdet viser hvor vi kommer fra. Vi er typisk norsk. Å ta ansvar sammen, er nettopp det som kjennetegner Norge. Vi stiller opp for hverandre, og har et genuint ønske om å gjøre vårt. Vi har tillit til hverandre og stoler på de vi har valgt til å styre landet. Tilliten er så sterk at det rett og slett holder med en oppfordring fra Erna, så lar vi være å dra på hytta. Vi yter vårt for å ta hensyn til andre. En flott og verdifull egenskap som styrker samholdet.

Skoler og barnehager ble stengt for snart to uker siden. Et dramatisk verktøy som bare skal brukes i meget spesielle situasjoner. Dette er en slik spesiell situasjon. Det passer aldri å gjennomføre slike drastiske tiltak som medfører store endringer i vår livssituasjon. Foreldre, barn, elever, lærere og ledere i barnehage og skole fikk brått sin hverdag snudd på hodet.

Selv om verdens børser er i fritt fall, er det nettopp lærere og ledere i skole og barnehage som får i oppdrag, sammen med heimen, å opprettholde og videreutvikle våre største verdier – våre barn og unge. Vi opplever at mange jobber veldig mye og iherdig for å legge forholdene til rette for at læring skal skje. Det er imponerende å se hvor omstillingsvillige og omstillingsdyktige alle er. Viktigheten av opplæring ligger i ryggmargen, og ønsket om å hele tiden å bygge fundamentet i de unge er sterkt. Mange jobber sent og tidlig, og møter seg selv i døra med tanke på egne barn. Vi vet alle at vi har en viktig jobb, men det kan forverre situasjonen om vi ikke kan finne en arbeidsmengde som kan opprettholdes over tid. Det er en mulighet for at denne situasjonen vil vedvare, og derfor må alle «spare litt på kruttet». Vi har en sterk vilje til å gjøre vårt ytterste, og det skal vi selvfølgelig fortsette med. Men vi må samtidig løfte blikket og se hvordan vi kan ruste oss for å komme best ut på lengre sikt.

Jeg er stolt av lærere og ledere i skole og barnehage. De gjør en formidabel jobb og fortjener all ros de kan få. Jeg vil samtidig takke alle som er hjemme med sine barn som også gjør sitt beste i en ny og vanskelig situasjon.