NA mener:

Skandaløs koronakrangel

«Dette er et eksempel på at kommunene er svært dårlig forberedt.»

NA MENER
Meninger

Bindal og Nærøysund kommuner har havnet i en skandaløs krangel om hvem som skal ta seg av potensielle koronapasienter som bor i Nærøysund, men som har fastlege i Bindal. Årsaken er at 500 innbyggere i Nærøysund står på venteliste for å få fastlege der, slik at 442 innbyggere i Nærøysund har måttet velge fastlege i Bindal, til tross for at reiseavstanden kan bli større.


422 innbyggere i Nærøysund får ikke korona-hjelp i egen kommune – kommuneoverlege sjokkert

Kommunelege Trond Iversen i Bindal reagerer sterkt på at Nærøysund kommune har avslått å hjelpe egne innbyggere med fastlege i nabokommunen Bindal. Kommunaldirektøren i nabokommunen mener dette beror på en misforståelse.


Nå viser det seg at pasienter som tror de kan være smittet av korona i Nærøysund, må reise til Bindal for å bli testet av sin fastlege der, selv om Nærøysund har opprettet en egen teststasjon. Det er enklere sagt enn gjort, så lenge Bindal har reiserestriksjoner for folk utenfra, og Pasientreiser ikke dekker reisekostnader til et nabofylke.

Dette er en helt uholdbar situasjon som både skaper utrygghet for pasientene, og potensielt kan være med på å spre koronasmitten. Det er ikke tillitvekkende at helse- og velferdsetaten i Nærøysund velger å blankt avvise forespørselen om hjelp fra Bindal, og heller ikke vil kommentere saken overfor NA.

Her kunne en ha trukket dette inn i en debatt om kommunesammenslåinger og såkalt robuste kommuner. Men det illustrerer iallfall et åpenbart problem når en kommune som tross alt er av Nærøysunds størrelse, og med store inntekter fra oppdrettsnæringa, ikke klarer å opprettholde et legetilbud som kan ta seg av sine egne innbyggere, langt mindre i en potensiell pandemi.

En lang rekke kommuner har stått fram og forlangt hytteforbud fra regjeringa, fordi de ikke klarer å håndtere de mange utenbygds besøkende. Men det vil være et langt større problem hvis kommunene ikke klarer å ta seg av sine egne innbyggere en gang. Kommunelegen i Bindal, Trond Iversen, beskriver ikke bare et skrekkscenario, men det som vi må regne med er en sannsynlig utvikling, nemlig at mange av deres pasienter i Nærøysund blir syke, samtidig med at pandemien rammer Bindal.

Dette er et eksempel på at kommunene er svært dårlig forberedt på å håndtere en pandemi, som tross alt bare er i startfasen i vårt distrikt. Her må noen ta grep umiddelbart, og få ryddet opp i ansvarsforholdene.