Bedriftene i Skogmo Industripark:

Overhalla kommune – skal vi jobbe sammen om bærekraftsmålene?

Leder Slagsvold Vedum (Sp) står frem og oppfordrer kommunene til å fremskynde prosjekter for å holde lokale firma i aktivitet. Vi må gjøre kommunene til den store etterspørselsdriveren. Vi må raskt få håndverkerne og rørleggerne over fra dagpenger til inntekt – sier Vedum.

BLIR STØRRE: Vi venter derfor i spenning, i Overhalla kommune, som er dominert av Senterpartiet gjennom flertall i kommunestyret, vil dere høre på Slagsvold Vedum? Vil dere satse på økt aktivitet gjennom å være den store etterspørselsdriveren? Det skriver daglig leder Ole Joar Flaat i Skogmo industripark.  Foto: Pål Morten Skaret

Meninger

Det vil han gjøre ved å «kickstarte økonomien», slik han sier den rødgrønne regjeringen gjorde i 2009 under finanskrisen.

- Det er vanskelig å se hvilket omfang krisen som følge av koronapandemien får, men vi stenger nå ned nesten hele økonomien. Det har ikke skjedd tidligere. Vi kan likevel lære av det vi har gjort i tidligere krisetider. Under finanskrisen i 2009 var et av de mest effektive tiltakene at vi sikret arbeidsplassene gjennom at kommunene kjøpte tjenester og slik sikret oppdrag for håndverkere, rørleggere og andre yrkesgrupper, sier Vedum

Vi står nå med begge beina godt plantet i en krisesituasjon og det kreves at alle bidrar i dugnaden med å holde virusspredningen nede. Og samtidig må vi alle bidra for å sikre at lokalt næringsliv kommer seg igjennom krisa. Kommunene får en særdeles viktig rolle da. Ved å framskynde investerings- og vedlikeholdsprosjekter, og sikre lokalt næringsliv får ta del i disse, bidrar kommunene med å «holde hjula i gang» under koronapandemien.

Vi håper dette kan bety at Overhalla kommune får satt spaden i jorda på flere av sine planlagte investeringer. Når det skjer håper vi kommunen tar noen gode valg.

Flere av industriaktørene i Skogmo Industripark (SI) har satt FN’s bærekraftsmål som viktige faktorer i leveransen av sine produkter og tjenester. SI skal levere produkter og tjenester som bygger opp under bærekraftmåla:

Og årsaken er ganske så enkel; å bidra til bærekraftig næringsliv og bærekraftige samfunn i vår kommune og region. Visste du at bygg- og anleggsvirksomhetene på Skogmo bidrar direkte på 14 av 17 bærekraftsmål?

Overhalla kommune har jobbet godt med bærekraftsmålene i lengre tid og fremstår som en aktiv bidragsyter. Men ikke gjør dette til symbolpolitikk. Det pågår nå bygging av omsorgsboliger ved Overhalla sykeheim hvor valgt byggemateriale er massivtre. Dette valget ble gjort uten noen nevneverdig analyse – heller en politisk handling fremfor en faglig vurdering av byggets funksjon og levetid. I et miljøperspektiv har massivtre sine fordeler, på lik linje med andre typer byggematerialer, men når massivtreet blir produsert og transport fra Østerrike faller miljøperspektivet i grus.

Det er rett og slett ikke bærekraftig å tenke kun når bygget står der, det er like viktig å se fotavtrykket i hele levetiden – inklusive byggeperioden.

I dugnadsperioden som nå venter oppfordres kommunen å fokusere på tettere samspill med lokalt næringsliv. Sammen kan vi skape løsninger på både nybygg og vedlikehold av eldre bygg som aktører fra kommunen og regionen kan ta del i. Og hvor aktørene kan bistå med sine produkter som er produsert lokalt.

Kortreist kvalitet er et nasjonalt prosjekt hvor Overhalla kommune er en av ni deltakende kommuner. Prosjektet oppfordrer til et tett samspill mellom kommune og næringsliv for sammen å finne de gode løsningene. Nå er det ekstra viktig å ta i bruk kompetansen blant ingeniører, arkitekter og fagarbeider i kommunen, og i denne dugnadsperioden ber vi om et tett og godt samspill mellom det offentlige og det lokale næringslivet.

Det er kunnskap og kompetanse som avgjør byggematerialet, ikke en grønn, politisk symbolhandling.

Vi venter derfor i spenning, i Overhalla kommune, som er dominert av Senterpartiet gjennom flertall i kommunestyret, vil dere høre på Slagsvold Vedum? Vil dere satse på økt aktivitet gjennom å være den store etterspørselsdriveren? Og vil dere kombinere dette med bærekraftige løsninger levert av lokalt næringsliv?

Vi venter i spenning!