NA mener: Forsiktig, men riktig åpning

«Vi har fagfolk som vi bør stole på»

NA MENER
Meninger

Regjeringen letter gradvis på tiltakene mot korona-smitten. 20. april åpner barnehagene. Uka etter skal elevene igjen være tilbake i småskolen, fra 1. til 4. klasse.

Det har skapt reaksjoner, både fra dem som mener skolene burde vært åpnet tidligere, og for alle, og fra dem som mener tiltakene bør vedvare lenger. Det er naturlig at det oppstår bekymring og usikkerhet, spesielt når vi ser hvordan viruset har rammet andre land i Europa og USA.

Barneombud Inga Bejer Engh ber om at de som er bekymret lytter til fakta, ikke så mye til frykten. Det er klokt sagt. Et samstemt ekspertutvalg har anbefalt å åpne grunnskoler og barnehager. Og så har regjeringa valgt en enda mer forsiktig linje, med bare å åpne for elevene på 1. til 4. trinn. De eldste grunnskoleelevene må fortsatt ha hjemmeundervisning en stund til. Begrunnelsen for denne delinga er å kunne gi mer plass på skolen til de yngste elevene, for på den måten å begrense smittefaren.

Barnehagene har nå en uke på seg til å finne tiltak for å sikre at de minste ikke blir smittebærere, og at de ansatte får forsvarlig vern. Det er verdt å merke seg at mange barnehager har vært åpne hele tiden, for å gi et tilbud til de foreldrene som har jobber som er samfunnskritiske. Det er ikke noe som tyder på at det har ført til smittetilfeller.

I tillegg er det slik at alle som kan, fortsatt skal ta i bruk heimekontor. Det kan være med på å avlaste barnehagene noe og redusere smittepresset. Vi må regne med vi i mange uker fortsatt må finne løsninger som innebærer at vi er mer isolert innen husets vegger enn vi har vært vant med. Samtidig er vi avhengige av nasjonale kjøreregler, og det et spesielt viktig i dagens korona-krise. Ingen kan påberope seg å ha fasiten, men vi har fagfolk som vi bør stole på. Og så må regjeringa og Stortinget fatte beslutninger på dette grunnlaget. Så langt tyder alt på at de beslutningene har vært kloke og veloverveide.

Når regjeringa har bestemt at småskolene skal åpnes, så må elevene igjen være på plass. Vi må følge myndighetene både når det strammes til og når det slakkes på korona-tiltak. Lojaliteten må gå begge veier.