Tord Lien, NHO Trøndelag:

Arvesølvet må berges

Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag  Foto: Moment Studio/NHO

Meninger

Jeg vet ikke hva som er den nye oljen, men jeg vet hva som er det virkelige arvesølvet oljen på sokkelen har etterlatt oss. Det arvesølvet er folka, kapasiteten og kompetansen. Nå er det truet.

Koronakrisen rammer i utgangspunktet norsk økonomi på omtrent sammen måte som de aller fleste andre land i verden. Når vi er langt bedre økonomisk rustet til å håndtere denne krisen enn andre er det først og fremst på grunn av overskuddet fra norsk oljeindustri. For oljeindustrien selv har det så langt ikke kommet noen støttepakke. Der er det nå en dobbelt krise. Større økning i produksjon enn i forbruk, før koronakrisen reduserte forbruket med omtrent en femtedel. Analysebyrået Menon Economics har beregnet at nesten 4.000 trøndere kan bli oppsagt i 2020, mange av disse innenfor den maritime næringen. Slår det til vil det gjøre koronakrisen tøffere for Trøndelag enn finanskrisen og oljekrisen i sum.

Med kloke beslutninger kan vi unngå de fleste av disse oppsigelsene. Derfor trenger nå også oljeindustrien bistand fra staten. Heldigvis kan det ordnes praktisk talt uten at det koster staten noe, samtidig som det sikrer oljeselskapene penger til å gjennomføre nødvendige investeringer. Det er bred enighet om at den verdifulle kompetansen som er bygget opp i oljeindustrien i fremtiden må brukes til å bygge nye næringer og skape nye lønnsomme jobber, samtidig som vi skal fortsette å bidra til lavere klimagassutslipp fra industrien selv, på norsk sokkel og i resten av verden.

Det er mer enn tusen å siden vi erobret havet og lot det være definerende for bosetning og samfunnsutvikling. Den dag i dag blir vi fortsatt stadig flinkere. Her, på og ved havet, skapes en betydelig del av verdiene i Norge. Her bygges landet, hver dag.

Det vi snakker om er ikke bare de store lokomotivene som Equinor og Kværner, men også hundretusenvis av mennesker som går på jobb på verft, mekaniske bedrifter, innen engineering, reiser offshore, eller på andre måter er en del av de tett sammenvevde verdikjedene som alle på en eller annen måte skaper verdier av norske naturressurser. Selv om det i Namdalen ikke finnes noen store oljeselskaper eller leverandører er Nærøysund kommune en av de kommunene i Trøndelag hvor størst andel av befolkningen jobber i oljerelatert virksomhet. Hovedforklaringen på dette er alle som pendler fra Namdalen til jobber på plattform og fartøy på sokkelen.

Hva nøyaktig vi skal leve av i fremtiden er ikke godt å si, men det er størst sjanse for at vi i fremtiden klarer å hevde oss i globale markeder der hvor vi er gode i dag og der hvor vi har naturgitte fortrinn. Altså det er svært god grunn til å tro at vi kommer til å leve av havet, undergrunnen og overflaten også i fremtiden. Oljeindustrien har vært helt avgjørende i å skape den norske annerledesøkonomien. Kompetansen og kapasiteten som finnes i næringen er også det som skal gi oss nye lønnsomme jobber i havbruk, karbonfangst, maritim transport, havvind, hydrogen og mineralutvinning fra havbunnen. For det virkelige arvesølvet er ikke Oljefondet, det er folkene i oljeindustrien og den kompetansen de besitter. Men disse nye arbeidsplassene vil man ikke klare å skape dersom koronakrisen knekker ryggen på næringen.

Neste redningspakke fra Staten må være til stolte oljearbeidere fra hele landet, men også til oss og til velferdsstaten som trenger kompetansen og kapasiteten til disse gutta og jentene. Vi må ta vare på dem nå. Slik vi har gjort med en rekke næringer allerede gjennom den første rekken av krisepakker. Forskjellen er at det forslaget NHO med støtte fra LO, og fylkesordfører Tore Sandvik med flere har lagt frem, ikke koster en krone.