NA mener

«De kan ikke strekke strikken for langt»

Meninger

2019 gikk over i historien som et dystert år med tanke på antall rømt laks fra norske oppdrettsanlegg. Nær 300 000 laks på ville veger bidro ikke bare til økonomisk tap for næringa, men verst av alt er at troverdigheten til at bedriftene kan hanskes med dette settes på spill.

Dette antallet laks er langt høyere enn antall villaks som kommer hvert eneste år til de norske fjorder og elver. Sjømat Norge, som er landsforeninga for fiskeri- og havbruksnæringa, har ved en rekke anledninger slått fast at de jobber ut fra 0-visjon for rømming. For rømt oppdrettslaks utgjør en stor trussel for de verdifulle villaksstammene. Det er det ingen som betviler.

Enhver rømt fisk er en for mye erkjenner også daglig leder Ståle Ruud ved Bjørøya AS i Flatanger. 10. april fikk de en stor rift ei not med det resultat at 8 895 laks på 5,5 til 6 kilo forsvant i havet. Nær fire hundre laks ble fisket opp, men Fiskeridirektoratet karakterisert dette som en stor rømning.

De har pålagt bedriften å iverksette tiltak. Vi føler oss sikre på at Bjørøya AS tar dette på det ytterste alvor. Det gjør nok samtlige bedrifter innenfor denne matvareproduksjon, men de kan ikke strekke strikken for langt. Etter flere år med oppløftende resultater ble 2019 et tilbakeslag med tanke på rømning av laks.

Fra før av har næring problemer med å få kontroll på lakselusa. De bruker betydelig ressurser på å bekjempe lusa og lykkes i større grad enn tidligere, men der er ikke mål. Næringa må nok belage seg på åpne pengesekken ytterligere. En nødvendig 0-visjon vil koste.

Oppdrettsnæringa har stor betydning for Kyst-Norge. Den verdifull ringvirkning for næringsutvikling, sysselsetting og økt bosetting. De har et stort ansvar, ikke bare for sine bedrifter, men for samfunnet i sin helhet. Deres virksomhet er skjør – det viser siste rømning hos Bjørøya AS. De har alltid framstått som en åpen og seriøs bedrift med spisskompetanse i alle ledd. Likevel skjer det ulykksalige.

Regjeringa har tidligere uttalt at det skal legges til rette for en femdobling av omsetninga innenfor oppdrettsbransjen. Per i dag er nok dette målet satt noe på vent. Ingen ansvarlige regjeringer vil sette villaksen framtid ytterligere på spill.