NA-leder

Dystre økonomiske utsikter, men frivilligsentralene jubler

Meninger

Korona-pandemien har snudd opp ned på norsk økonomi. Det kommer til syne i det reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Sanner (H) presenterte. I år vil det brukes 420 oljemilliarder over statsbudsjettet. Mye av dette kommer som en følge av alle krisepakkene som skal bidra til å hjelpe korona-rammede bedrifter.

Arbeidsledigheten er høy, men de fleste ledige er riktignok «bare» permittert. Veien tilbake i jobb blir forhåpentligvis lettere for mange. Derfor er det positivt at regjeringa forlenger maksimal permitteringsperiode til ut oktober.

Kommunenes økonomi synes å bli et springende punkt. Kommunene opplever en helt annen virkelighet enn den som beskrives av kommunalminister Astrup (H). Regjeringa gir to milliarder ekstra til kommunene. Dette kommer på toppen av de 6 milliardene ekstra som kommunene allerede har fått.

Kommunene og fylkene mener at korona-tapet er på mellom 18 og 27 milliarder kroner. Sviktende skatteinntekter og økte utgifter innenfor helse og omsorg gir størst negativt utslag. Det er en overhengende fare nå for at ansatte i kommunesektoren får en tøffere hverdag og at sparetiltak kan redusere kvaliteten på eksempelvis helsetjenestene.

Regjeringa hevder at lavere prisstigning og lønnsutgifter vil slå så positivt ut at kommunene går i pluss. Dette kommer det til å bli politisk krangel om. De politiske partiene må sørge for de meste sårbare blant oss ikke blir de som blir mest skadelidende når kommunes sparekniver slipes.

Regjeringa skal ha ros for å gi kraftig gass, slik den såkalte handlingsregelen åpner for i trange tider, og det finnes noen lyspunkt som er verdt å ta med seg i disse dystre økonomiske tidene.

Kulturminister Abid Raja (V) snur opp ned på mye av det forgjengeren Trine Skei Grande (V) ønsket å gjennomføre. Nå er det klart at regjeringa vil forlenge det livsviktige statstilskuddet til frivilligsentralene for 2021. Forslaget som lå bordet ville ha rasert frivilligsentralene i kommuner under 12 000 innbyggere.

Tilbudet frivilligheten gir har vel aldri i nyere tid vært mer viktig enn akkurat nå, og vil være det i mange år fram i tid. Det kan ingen nekte for.