Paal Sandø om kulturlivet:

Ingen ting blir som før, heldigvis, det meste blir nytt.

Det meste er i endring i disse tider, men vi ser ikke hvor vi skal gå.

Venner: Se og lytt til Namdalen, se og lytt til distriktenes kulturliv i den største krise Norge har opplevd siden krigen, skriver Paal Sandø.  Foto: Runar Moen

Meninger

Jeg tenker på Kulturlivet. Namsos og Namdalen har gjennom koronnakrisen vist seg fram, folk sitter ikke å venter, det skjer noe rundt i miljøene. Kunstnere, musikere, skuespillere, alle har ideer og mange av disse blir prøvd ut. NTE arena er en av dem.

Jeg håper at erfaringer blir trukket fram og utviklet og brukt videre. Vi vet ikke når publikum får slippe til, men vi vet mye om hvordan kulturen allikevel skal kunne komme hjem til folk. Ikke bare gjennom streaming, men gjennom gatekonserter, utekonserter foran syke og omsorgssentrene og rundt i nærmiljøet. Det er bare fantasien som begrenser oss.

Foreløpig har vi mye å gå på. I en regional og nasjonal erfaringsbasert debatt håper jeg at kulturministeren og regjeringen kommer i gang med en plan for hvordan kulturlivet skal se ut og være konkret på hva som må skje for å lykkes. En regional forankring bør være mulig, en landsdelsprofil, ikke bare Trøndelag, kan kanskje være en ide for å komme fram til noe vi kan samles om.

Det gjøres erfaringer som ikke må gå i glemmeboken. Jeg håper et samlet kulturliv kan bidra til at ministeren får støtte hvis han bekrefter sitt mål med en ny kulturplan, en plan for en ny tid. Denne regjeringen sliter ikke bare med koronaen, de har stor slitasje på mange fronter og vil være avhengig av både organisasjoner, skoler, utdanning og næringsliv for å kunne samle seg.

Kultur er kanskje den arenaen som i framtiden kan bygge den plattformen det nye Norge skal bygge. Se og lytt til Namdalen, se og lytt til distriktenes kulturliv i den største krise Norge har opplevd siden krigen. Dette er erfaring som ikke kan måles i penger, men som bør være nyttig for den som vil videre. Vi er heller ikke i den situasjonen at organisasjoner og kunstnere kan skryte av å samarbeide på tvers. Jeg håper tiden er moden nå, jeg håper at vi kan samles, om ikke i bånn, så samles på nytt.

Ingen ting blir som før, heldigvis, det meste blir nytt. Vi kan ikke sitte å vente på at regjeringen skal ta oss tilbake til hva vi forlot. Vi skal framover.

Godt mot til oss alle