Til Motvind Nærøysund:

Å gå tilbake på gitte konsesjoner skaper en meget uheldig presedens

I dag er innstillingen til vindkraft blant folk flest annerledes enn den var for bare noen år siden.

  Foto: Birger Aarmo

Meninger

Uten at vi kan si det med sikkerhet tror ikke vi i Nærøysund Frp det er flertall i befolkningen for å åpne nye områder i Nærøysund kommune for vindkraft.

For Nærøysund Frp er lokaldemokratiet viktig, og saker som angår egen kommune bør i størst mulig grad bestemmes av lokale politikere. Nærøysund Frp ønsker at både energi-, miljø-, natur- og lokale hensyn må ligge til grunn for plassering, dimensjonering og utbygging av vindkraftanlegg, i tillegg til at eiendomsretten må respekteres.

Derfor vil vi være en forkjemper for å få gjennomført en folkeavstemning om vindkraft før eventuelle nye konsesjoner om vindkraftutbygging gis i Nærøysund kommune.

Men Nærøysund Frp kommer ikke å gå tilbake på konsesjoner som er gitt tidligere uten at det er helt spesielle nye opplysninger som kommer. Det er en grunn til at konsesjoner og tillatelser har en varighet på flere år, det er fordi at man skal være sikker på at de pengene man bruker til beregninger, tegninger og planlegging ikke skal være bortkastet.

Å gå tilbake på gitte konsesjoner skaper en meget uheldig presedens, som på sikt ikke bare skaper usikkerhet for utbyggere av vindkraft men for alle som driver med kapitalkrevende næring i kommunen. I dag er det vindkraft, men hva blir det neste gang? Havbruk? Fiskeri? Boligbygging? Vi mener at det er veldig viktig at vi sender signaler om at vi er en seriøs kommune som ikke forandrer spilleregler helt i slutten av spillet.

Det vi gjør nå og kommer fortsatt til å gjøre er å være i god dialog med NTE som utbygger for å få utbyggingen av vindparken til å bli mest mulig skånsom overfor både miljø, natur og lokale hensyn i Nærøysund kommune

Siden konsesjonen på vindkraft allerede er gitt ønsker vi heller at man skal forsøke å gjøre det til noe positivt. Siden vi er en stor produsent av mat innenfor havbruk kan grønn fornybar energi være med og sette et grønt stempel på produksjonen. På den måten kan vi gjøre bærekraftig Norsk laks enda bedre.
Produksjon av hydrogendrivstoff til skip er et eksempel på en kraftkrevende industri som kan være aktuell og etablere i Nærøysund, på den måten kan vi virkelig sette oss på bærekrafts kartet og bidra til en renere kyst i hele Norge. Samtidig som vi skaffer mange arbeidsplasser.

Vi håper at i stedet for å se utfordringer og forsøke å stikke kjepper i hjulene for en prosess som allerede er behandlet politisk flere ganger. Så kan vi heller tenke nytt og forsøke å gjøre dette til en seiershistorie.