NA MENER OM ÅSNES GÅRD:

«Når de folkevalgte nå velger å sette seg grundig inn i saken, bør den beslutninga de kommer til også bli den avgjørende»

UTSATT: Politikerne har utsatt behandlinga av å gi eller ikke gi Namdalens Træsliberi AS konsesjon til å kjøpe Åsnes gård på Sjøåsen.  Foto: Bjørn Tore Ness

« Et aksjeselskap har helt andre krav til innsyn og transparens»

NA MENER
Meninger

Kommunestyret i Namsos valgte å utsette behandlinga av om fondsmilliardær Kristoffer C. Stensrud skulle få konsesjon for å erverve den historiske perla Åsnes gård på Sjøåsen, gjennom sitt aksjeselskap Namdalen Træsliberi.


Kommunestyret har vedtatt å utsette behandlinga av saken om Åsnes gård på Sjøåsen

Aksjeselskap vil drive storgård: Kommunen utsetter behandling av Åsnes gård

Føljetongen om framtida til Åsnes gård fortsetter. Med 34 mot sju stemmer har kommunestyret i Namsos bestemt seg for å utsette behandlinga av saken.


Vanligvis kan det nok oppleves frustrerende for dem som ønsker å satse, enten det er på gårdsbruk eller aksjeselskap, at kommunal saksgang og politisk behandling strekker seg over flere år, som her. Men i dette tilfellet er det nok lurt av kommunestyret å ta en fot i bakken, for å hente inn mer informasjon og sette seg inn i saken. I sitt vedtak nærmest forlanger kommunestyret at milliardæren selv tar turen fra Karibia, der han nå visstnok oppholder seg, for å forklare nærmere om sine planer for Åsnes gård.

Det gjenstår nok atskillig tid før det lar seg gjennomføre, og enda flere millioner før Åsnes gård eventuelt kan tilbakeføres til fordums prakt. Om det lar seg gjøre gjennom Stensrud som privatperson og bonde, eller gjennom et AS, er det kommunestyret til slutt må ta stilling til. Mo gård på Salsnes og Hyllenget ved Namsens bredd er eksempler på at bemidlede privatpersoner har bygd opp destinasjoner på internasjonalt nivå, slik Stensrud later til å ha ambisjoner om.

Men heller ikke her har det vært mulig som en del av en ordinær gårdsdrift. Hvis politikerne ønsker at Åsnes gård skal utvikles til noe mer, må de altså legge til rette for det, enten det er for en privatperson eller et selskap.

Området har store naturressurser og tilgang på attraktiv jakt og fiske. Det at noe er privateid eller gjennom et foretak, gjør det ikke nødvendigvis mer tilgjengelig for folk flest. Tvert imot – et aksjeselskap har helt andre krav til innsyn og transparens. For dem som er bekymret for hvordan en fondsmilliardær skal forvalte en natur- og kulturskatt, burde derfor aksjeselskapet være å foretrekke.

Uansett hva kommunestyret skulle komme til å lande på, er det grunn til å tro at både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen kommer til å bli koblet inn. Da bør de respektere kommunestyrets vedtak. Når de folkevalgte nå velger å sette seg grundig inn i saken, bør den beslutninga de kommer til også bli den avgjørende.