Sliter du psykisk:

Veiledet selvhjelp – hva er det?

Er du deppa, sliter du med vonde og triste tanker eller har du en indre uro som begrenser deg i din hverdag? Tror du selvhjelpsverktøy og enkle teknikker kan bedre din psykiske helse?
Meninger

«Det finnes en app for alt» er det er et ofte sagt uttrykk i en stadig økende digital hverdag. En app for å mestre livet høres vel ambisiøst ut. Likevel er det få eller ingen som går igjennom livet uten sykdom og plager. Omtrent hver fjerde nordmann vil i løpet av livet oppleve psykiske helseplager, hvor angst og depresjonsplager er de vanligste.

Da er det nyttig å vite at også innenfor psykisk helsehjelp har nye teknologiske muligheter åpnet for en mer interaktivt bruk av nye verktøy, som især i disse tider gjør seg aktuell. Det er utviklet en rekke former for selvhjelpsmateriell som internettbaserte tilbud og apper for mobiltelefoner.

Skeptisk? Kan det tenkes at et digitalt verktøy kan hjelpe når det jeg egentlig trenger er å snakke med en profesjonell person for å håndtere mine problemer?

Poenget er at det ene ikke trenger å utelukke det andre. En viktig faktor som må understrekes er jo mer alvorlig og kompleks en tilstand er, jo viktigere blir trolig et fysisk møte behandler. Til lettere eller vanlige psykiske helseplager som rammer mange av oss, er det imidlertid slik at veiledet selvhjelp anbefales, og kan ha like bra effekt som om du tropper opp på et kontor og møter en behandler ansikt til ansikt.

Så hva er veiledet selvhjelp?

En kan skille mellom selvhjelp og veiledet selvhjelp. Selvhjelp betyr at du selv finner frem til hjelp. Det kan være at du leser en anbefalt bok, laster ned en app på din mobil eller finner et selvhjelpsprogram på internett, og jobber med dette på egen hånd. Veiledet selvhjelp er noe mer. Det handler om at du har et forutsigbart og tett samarbeider med helsepersonell og bruker selvhjelpsverktøy som en aktiv del av behandlingen.

Så hvordan foregår dette i praksis?

La oss si at du i første omgang får informasjon fra din terapeut om ditt aktuelle psykiske helseproblem du søker hjelp til, og du får tilgang eller informasjon til et internettbasert program eller annet selvhjelps materiell. Det som er helt sentralt er at du samtidig tilbys regelmessige oppfølgende samtaler, gjerne ukentlige og over telefon hvor dine konkrete erfaringer med bruk av selvhjelpsmateriellet diskuteres. Dette samarbeidet bør ha en viss varighet, slik at du får tid til å prøve ut forskjellige metoder og gjøre deg erfaringer du kan drøfte med din terapeut. Det handler med andre ord om at du gjør jobben, men med veiledning.

For eksempel, la oss si du har depresjonsplager, og får tilbud om veiledet selvhjelp. Et viktig fokus og innhold i hjelpa kan da være informasjon, råd, teknikker og metoder omkring:

  • Hvordan du kan håndtere stress og løse problemer
  • Hvordan du kan motvirke overdreven negativ tenkning og pessimisme
  • Hvordan du kan øke mengden av aktiviteter i hverdagen, spesielt aktiviteter som kan gi økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse
  • Hvordan du kan bruke støttespillere i nærmiljøet – og bli en bedre støttespiller for deg selv
  • Hvordan du kan unngå sosial isolasjon

Tar du kontakt med Rask psykisk helsehjelp i Namsos, tilbyr vi veiledet selvhjelp som en del av behandlingstilbudet, sammen med kurs og samtalebehandling. Især i disse korona tider tilbyr i stor grad veiledet selvhjelp ved samtaler gjennom telefon eller videosamtaler, tilpasset ditt behov. Vi fått flere tilbakemeldinger at dette en nyttig måte å jobbe med egne problemer på og ivareta seg selv.

Gjennom å bruke et slikt verktøy sammen med veiledning, kan bidra til at du i større grad kan få kontroll over og ta ansvar for eget liv, samtidig som det er en behandlingsform som i liten grad forstyrrer deg i ditt hverdagsliv.