Tilsvar til Rune Grongstad:

Naturvernforbundet håper Høylandet kommune blir med i kampen mot plast i havet

Meninger

Rune Grongstad oppfordrer i Namdalsavisa 11. mai leserne til å si nei til årets tv-aksjon. Vi i Naturvernforbundet er uenige, og vi oppfordrer alle til å støtte opp om årets TV-aksjon!


Rovviltutsatte kommuner liker ikke at WWF skal få millioninntekter fra NRK sin innsamlingsaksjon

– Det sitter langt inne å være med på å støtte en organisasjon som vi føler motarbeider vårt lokale næringsliv

Flere av de rovdyrutsatte kommunene i Indre Namdal har en dårlig smak i munnen når høstens store innsamlingsaksjon skal gjennomføres.


Grongstad skriver at han gjør dette ikke fordi han er uenig med formålet som er å bekjempe plastforurensning av havene, men fordi han er uenig med rovdyrpolitikken til miljøorganisasjonen WWF.

Naturvernforbundet jobber også, i likhet med WWF, for en mer bærekraftig forvaltning av norske rovdyr. Å leve med rovdyr kan oppleves krevende, og diskusjonen om hvem som skal være byrdene er tidvis opphetet. Naturvernforbundet ønsker rovdyr i norsk natur, og vi deltar aktivt i diskusjonen om hvordan rovdyrforvaltningen også skal ivareta et rikt kulturlandskap og ha omsorg for både beitnenæringen og samiske interesser.

Men hva har egentlig rovdyr med temaet for årets TV-aksjon å gjøre? Hvorfor skal to forskjellige miljøutfordringer gå på bekostning av hverandre? Vi mener det er et helt unødvendig politisk utspill og er skuffet over lokalpolitikeren fra Arbeiderpartiet.

Vi har alle et felles ansvar og en felles interesse for å bekjempe plast i havet og global plastforurensning. Og her er vi jo enige. Grongstad har ikke noe problem med å støtte formålet til årets aksjon, det er WWFs rovdyrarbeid han er uenig med. Her blander han kortene. Pengene fra årets TV-aksjon går ikke til organisasjonen WWF og deres politiske rovdyrarbeid i Norge.

Årets viktigste dugnad går til å bekjempe plast i havet, øremerkede midler til prosjekter i Thailand, Vietnam, Indonesia og Filippinene der problemet er enormt. Det estimeres at en tredjedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.

Naturvernforbundet støtter årets TV-aksjon, og sammen skal vi mobilisere til å redusere plastutslipp og ta vare på verdenshavene. I anledning verdens miljøverndag inviterer Naturvernforbundet i Namdalen til plastrydding lørdag 6.juni. Vi håper Høylandet kommune også blir med i kampen mot plast i havet.