«Den rørende hyllesten kongeparet og kronprinsparet sto for – vil bli husket som et historisk øyeblikk som vil prege vårt århundre»

RØRENDE: Kong Harald og dronning Sonja under 17. mai-feiringa utenfor barneavdelinga på Ullevaal Sykehus i Oslo – en hyllest som vil bli husket som et historisk øyeblikk som vil prege vårt århundre.  Foto: NTB scanpix

«Av alle som er rammet er det antakelig barna som har fått de største omveltningene»

Meninger

Årets feiring av 17. mai ble historisk på mange måter. Det som vanligvis er barnas og de unges store festdag, ble feiret uten barnetog og uten skrålende russ i gatene. Det var et savn, men feiringa ble likevel en verdig markering, der ungdommen og barna fikk en sentral plass.

Kommunene i Namdalen og de ulike komiteene har gjort en god jobb med å sette sammen programmene slik at det likevel ble en fellesskapsfølelse, selv om det ikke gikk an å samles i store folkemengder. I Namsos hadde en rekke aktører gått sammen om å få i stand en profesjonell sending som ble sett av mange. Men også de mindre kommunene la til rette for at innbyggerne kunne ta del i feiringa gjennom digitale kanaler.

Det står stor respekt av det ansvaret årets russ har tatt for å få til en alternativ og trygg russefeiring. Temaet for årets russefeiring var opprinnelig inkludering. Det har russen klart å få til, selv om det altså ikke lot seg gjøre å gjennomføre de planene som ble lagt.


Her kan du se hele den alternative 17. mai-feiringen i Namdalen i opptak

Gratulerer med dagen alle sammen! Her kan du se hele direktesendingen av 17. mai i hele Namdalen 17. mai. Del fremdeles dine bilder og videoer fra feiringen.

 

De mange barna som hadde gledet seg til barnetog og ubegrensede mengder is og pølser har også fått en veldig annerledes feiring. De har klart å tilpasse seg det, kanskje bedre enn mange voksne – og uten at viktigheten og betydninga av dagen har kommet i skyggen.

Av alle som er rammet av koronaen er det antakelig barna som har fått de største omveltningene. Forhåpentligvis kan de få den feiringa de fortjener nå samfunnet en gang gradvis vender tilbake til normalen. Det at vi som samfunn og kollektiv har fulgt smitterådene og tatt vare på hverandre, selv om vi ikke kan ta på hverandre, slik årets 17. mai-taler Petter Dille formulerte det, gjør at den dagen kommer raskere enn den ellers ville ha gjort.

Barna har vært en kilde til inspirasjon og framtidstro – men det har også mange andre vært. Det gjelder spesielt vårt kongehus. Den rørende hyllesten kongeparet og kronprinsparet sto for – der de blant annet kjørte rundt i åpen bil mellom jublende sykepleiere, helsepersonell og pasienter på Ullevål sykehus, vil bli husket som et historisk øyeblikk som vil prege vårt århundre.