Ap, SV og Frp hopper bukk over etikk og demokrati 

Ap, SV og Frp jubler over samarbeidet som skaffer flertall for endringer i bioteknologiloven.

Et samfunn som aksepterer at vi velger bort mennesker på grunn av deres egenskaper, er et diskriminerende samfunn., skriver leder William Matteus Fonn Namsos KrFU. 

Meninger

Samtidig hopper de bukk over både etiske problemstillinger og demokratiske prosesser for å få gjennomslag. Fra neste år blir eggdonasjon og NIPT-testing sannsynligvis tillat i Norge. Det er et stort tilbakeskritt for menneskeverdet, norsk lovverk og demokratiet.

Partiene argumenterer for eggdonasjon med at sæddonasjon allerede er tillatt. Et svakt argument, da det er en vesentlig forskjell. For ved sæddonasjon er minst en av foreldrene, biologiske foreldre. Slik blir det ikke nødvendigvis ved eggdonasjon. Donoren må velge seg selv bort, på vegne av barnet. I barnekonvensjonen står det at barnet har “rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.” Lovendringen bryter med barnekonvensjonen, uten at Ap, SV og FrP bryr seg.

Tillatelsen av eggdonasjon fører også til at egg blir en salgsvare, der egg med ønskede egenskaper kan være verdt 100 000 USD. Erfaring fra andre land viser at kvinner i en vanskelig økonomisk situasjon ofte benytter seg av muligheten til å donere egg. Studier viser at økonomisk motivasjon for donasjon av egg øker de emosjonelle påkjenningene og en stor andel av donorene angrer i ettertid. Er det ikke problematisk at kvinnekroppen blir en salgsvare? Er det ikke problematisk at egg med såkalte “gode egenskaper” legges ut på budrunde?

For å høste egg blir kvinnen gitt medisiner uten at bivirkningene er godt nok kartlagt. Foreløpige studier antyder økt fare for eggstokkreft, infeksjoner og infertilitet for donoren. Da setter man liv og helse i fare hos en frisk kvinne. Disse konsekvensene nevner ikke Ap, SV og FrP. De kommer med smålig retorikk, halvsannheter og svake argumenter.

Den såkalte NIPT-testen vil også bli tillat. Testen gjør det enklere å avdekke om et foster har Downs syndrom. Når man vet at 9 av 10 foster som får påvist Downs syndrom blir abortert, er det lite gjennomtenkt av partiene. Overlege i medisinsk biokjemi, Ingrid Marie Hardang har uttalt at “NIPT vil bli brukt som grunnlag for selektiv abort på grunn av uønskede egenskaper”. Resultatet av lovendringen blir et mer ekskluderende samfunn, der “alle skal med” ikke gjelder de som er annerledes. Et samfunn som aksepterer at vi velger bort mennesker på grunn av deres egenskaper, er et diskriminerende samfunn.

Prosessen for å få gjennomslag for disse lovendringene ble gjort uten offentlige høringsrunder, og loven ble utformet på interne møterom på Stortinget. Dette vitner om partier som er redde for en offentlig debatt om temaet. Senterpartiet har helt rett når de omtaler prosessen som veldig spesiell og grunnleggende udemokratisk.

Det er skremmende at partiene SV, Ap og FrP, bryter demokratiske tradisjoner for å unngå å få fram fakta som taler mot deres standpunkt. Dette vitner om partier som ikke tør å se sakens kompleksitet og helhet og de etiske dilemmaene ved å liberalisere bioteknologiloven. Derfor er det skummelt når partier hopper bukk over demokratiske spilleregler på etisk utfordrende temaer.