Ytre Vikna ll og politikernes ettermæle:

Om Håvens fall og skjebne

Tiden renner fort nå for oss i Nærøysund kommune og folket bør våkne nå. Det vil være for sent når det rager 200 metringer av vindturbiner i horisonten i den vakre kystnaturen vår.

Hvilket ættermæle er det våre politikere i Nærøysund kommune legger opp til? Hva er det våre folkevalgte politikere holder på med? De har da reversert og gått imot utbygging i flere andre kommuner? Det spør Steiner Hellesø om i denne kronikken. Bildet er i området til Håven i Ytre Namdal.  Foto: Marita Kristel Buschmann Wahl

Meninger

Uvirkelig for meg at NTE og Nærøysund kommune fremdeles har tenkt å gå for denne vandaliseringen av vår kystperle og med overlegg ødelegge naturmangfoldet i stor skala. Det som er bygget opp av hus, heim, hytter og fritidsboliger både av våre forfedre og av oss som hører til her, blir ubeboelig og verdiløst. Her splittes dermed familier, lokalbefolkning og i tillegg frarøves kommende generasjoner alt som jeg nevner her. Derfor spør jeg; Er ingenting av dette av verdi for NTE eller Nærøysund kommune?

Det er høvelig lenge siden den forrige konsekvensutredningen for vindkraft ble skrevet i vår kommune og det har fosset mange liter vann i mange vassdrag siden den gang. Med ny og god kunnskap i kjølvannet av vindkraftindustriens korstog langs vårt langstrakte land og med flere tiårs skadevirkning på felles natur, fugler, dyr og ikke minst på mennesker, burde vi nå stå bedre rustet enn noen gang til å ta en god og riktig beslutning på spørsmål rundt utbygging av Ytre Vikna ll.

Om jeg husker riktig var det vel slik at Ytre Vikna 1 ble karakterisert som ett av landets største vindkraftverk da det ble planlagt. Ytre Vikna ll blir seks ganger større enn Ytre Vikna 1, bare for å understreke hvilke dimensjoner dette egentlig innebærer.

Flere eksperter og forskere har lenge og på det sterkeste frarådet om ytterligere innhogg i stor skala av vår felles natur, at det ikke er tilrådelig og klokt lenger, pga. de negative konsekvensene det medfører. Er det allikevel slik at Nærøysund kommune fremdeles mener det er smart å gå for utbygging på tross av advarsler fra disse?

Deler av skjærgårdsperlene Tjønsøya og Hunnestad med eiendommer som ligger i gul sone, er dømt til ubeboelighet for all ettertid om Nærøysund kommune lar dette skje. Noen har allerede signalisert at de flytter hvis det blir utbygging. Andre sier de ikke flytter tilbake, slik de egentlig tenkte. Vi må være forberedt på at bolyst fort blir til flyttelyst om dette realiseres. Leit er det at Ytre Vikna er til salgs for 11 km asfaltert veg, noen tusen liter varmt bassengvann, pluss noen kroner til kommunen. Er dette øyparadiset virkelig så lite verdt for Nærøysund kommune og folket?

Noen som egentlig har tenkt så langt som hvordan denne saken vil ta seg ut i historiebøkene? Hva som skal sies om disse fadesene til våre barn og barnebarn? Hvem tør å ta ordet og fremføre tidenes lokale kriminalhistorie fra virkeligheten? Om ødeleggelsene i 2023/24 av felles naturlandskap som våre etterkommer aldri fikk oppleve? «Fortellingen om den store grådighetskulturen og Håvens fall og skjebne»? Om frarøvingen av naturmangfoldet og maltrakteringen av det? Om frarøvingen av samenes rettigheter? Om arter som var rødlistet og utrydningstruet? Om retten vi alle hadde til å kunne ferdes i urørt natur osv? Om drikkevannet fra Håven som vi så sårt trengte, spesielt på den solfylte årstiden, noen også som tilsig til egen brønn om vintrene? Vann som etter alt å dømme ble forurenset av microplast fra turbinvinger og giftig hydraulikkolje som lekket fra turbinhus?

Listen er lang, jeg kunne fortsette.....

Hvilket ættermæle er det våre politikere i Nærøysund kommune legger opp til? Hva er det våre folkevalgte politikere holder på med? De har da reversert og gått imot utbygging i flere andre kommuner? Skulle det ikke vært interessant for Nærøysund kommune å ville vite hva disse la til grunn for sine gode valg da kanskje?

Det er nå historien skrives og hva dere vil bli husket for. La oss ikke glemme at det har bodd folk på Vikna i mange tusen år, og at disse også har satt spor etter seg mange steder, men da i et annet og mykere omfang. Jeg er glad mitt navn ikke skal rites inn i den steinen, om dette skulle ende fatalt og med monsterturbiner i vår vakre skjærgård.

Jeg håper og ber om at vi alle i vår kommune (og i alle kommuner) leser seg kraftig opp på vindkraft nå, slik at vi da bedre kan forstå hvor stor og ubotelig skade dette gjør mot naturen og ikke minst mot menneskene som bor, og de som ellers har tilhørighet her. Vi må for alt i denne verden ikke la dette få lov til å skje!

Kjære innbyggere i Nærøysund kommune, nå må vi alle tenke oss nøye om. Dette er ikke reverserbart!!

Så vil jeg bare avslutningsvis benytte anledningen til å sitere en klok mann, Odd Einar Dørum:

«Alt det gode må vi kjempe for hver dag - Skiten kommer uspurt!»