Nærøysund KrF:

Vi trenger en bioteknologilov som setter menneskeverdet i sentrum

På Stortinget skal det 26. mai stemmes over Ap, Sv og FrP`s forslag til endring av bioteknologiloven. Dette vil innebære en kraftig liberalisering.

Staten skal ikke legge til rette for at barn sorteres bort på grunnlag av diagnoser eller egenskaper de kan ha, skriver Ann-Elise Prestvik, Nærøysund KrF: 

Meninger

Forslaget går blant annet ut på å tillate eggdonasjon og tidlig ultralyd til alle gravide. KrF vil kjempe for å stoppe disse liberaliseringene. Det er to etisk krevende endringer som disse partiene vil tvinge gjennom. Det vil foregå uten at det foretas verken høring eller utredning, stikk i strid med vanlig praksis for lovendringer.

Eggdonasjon betyr at noen får donert egg fra fremmede personer for å kunne bli gravide. Det vil innebære at barn blir fratatt muligheten til å kjenne sine biologiske foreldre.

FN`s barnekonvensjon sier at å vite hvor en kommer fra er en menneskerett. Derfor sier KrF nei til eggdonasjon.

Tidlig ultralyd for alle gravide innebærer at en kan avdekke sykdom og diagnoser hos ufødte barn. Hovedsakelig letes det etter diagnoser som det ikke finnes behandling for. Da oppleves det som at abort er eneste alternativ.

Staten skal ikke legge til rette for at barn sorteres bort på grunnlag av diagnoser eller egenskaper de kan ha. En statlig sponset undersøkelse er et tydelig signal om at noen er mindre ønsket. Derfor sier KrF nei til tidlig ultralyd!

Vi trenger en bioteknologilov som setter menneskeverdet i sentrum. Det vil KrF kjempe for!