Om vindmøllepark i Ytre Vikna:

Det er på tide at vi slutter med synsing og ansvarsfraskrivelse

Det stormer i Nærøysund. 17 år gamle vedtak er i ferd med å bli en vindmøllepark som ingen egentlig helt vet hvordan kommer til å se ut, ei heller hvilke konsekvenser dette vil få

Vi skal ikke undervurdere viktigheten av å være en god og forutsigbar vertskommune for næringslivet, men vi må ikke glemme de viktigste gjestene til denne festen – innbyggerne, skriver Guro Holm Skillingstad, leder i Nærøysund og Leka Venstre 

Meninger

Vi kan ikke lengre bare sitte med kryssede fingre og håpe på det beste. Det er på tide at vi får fakta på bordet og får en ny behandling av saken.

Personlig er jeg positiv til vindmøller, også på Håven (YV2). Både kommunen og verden forøvrig trenger grønn energi, og jeg mener vi må ta vår del av arbeidet. Vindmøller vil gi lokalt næringsliv tilgang på grønn energi, og bygger opp under et grønt image. Det vil også gi oss tilgang på penger vi kan bruke på å bygge en kommune som er våre innbyggere verdig.

Det betyr derimot ikke at det nå skal være fritt frem for utbygger å sette opp møller uten at det først er klart hvilke konsekvenser dette får for de som er fastboende og de som har fritidsbolig i området. Vi kan ikke tillate at det blir bygget møller av en dimensjon som gjør området rundt ubeboelig, det ville være direkte uansvarlig av kommunen.

Det snakkes om at vi ikke kan legge en presedens hvor kommunen trekker tilbake konsesjoner, og at dette kan fremstille Nærøysund som en useriøs kommune. For det første må jeg si jeg har vanskelig for å se at en endring i denne saken vil legge presedens for så særlig mange andre saker. Det er her snakk om en utbygging som utvilsomt vil påvirke mange i hverdagen. Dette basert på konsekvensutredninger og vedtak som ble gjort fire valgperioder tilbake i tid. I takt med at årene har gått har også planene for høyden til møllene vokst, uten at det er blitt gjort nye vurderinger av hvilke konsekvenser dette vil få. Her kan jeg vel nevne at jeg selv fortsatt gikk i bleier da disse konsesjonene ble gitt.

Tro meg – mye forandrer seg på 17 år.

Og hva vil det egentlig si å være en seriøs kommune? Vi skal ikke undervurdere viktigheten av å være en god og forutsigbar vertskommune for næringslivet, men vi må ikke glemme de viktigste gjestene til denne festen – innbyggerne. Som vertskommune for knappe 10.000 innbyggere er det kommunens ansvar å stoppe opp og tenke oss om en gang til når vi ser at ønsket om vekst går på bekostning av innbyggerne våre.

Det er på tide at vi slutter med både synsing og ansvarsfraskrivelse og får fakta på bordet. Før utbyggingen starter må vi ta oss tid til å få frem hvilke dimensjoner det er vi faktisk snakker om, og hvilke konsekvenser dette får for de som bor i området. Vi må også ha på plass bindende avtaler om hvor mye kommunen skal få i betalinger, både i form av engangsbeløp og fremtidige utbetalinger.

Erfaringer fra utbyggingen på Dalafjellet (YV1) viser at vindmøller også kan bli en turistattraksjon, og det har vel aldri før vært så mange besøkende der i løpet av en sesong som det vi har sett etter at vindmølleparken ble bygget. Møllene har også sikret flere millioner kroner årlig inn til kommunekassa.

Riktig nok var det i utgangspunktet forespeilet både arbeidsplasser og vann i bassenget på Austafjord i forbindelse med utbyggingen, noe det ikke ble noe av. Dette understreker viktighetene av at vi har på plass forpliktende avtaler før vi går videre med enda en park.

Det er på tide at vi stikker fingeren i jorda og får klarhet i hvilke effekter dette vil få både for kommuneøkonomien og de som bor i området rundt Håven. Politikerne må få mulighet til å være med på å bestemme utformingen av parken, slik at de forskjellige hensynene blir ivaretatt. Vi kan ikke godta at det blir innbyggerne som sitter igjen med svarteper.