Overformynderi eller fornuft?  

Meninger

Det er spørsmålet man kan stille seg etter at utvalg for Næring og Natur i Nærøysund hadde møte den 19. Mai. 

Der ble det nemlig behandlet en søknad fra en huseier som ønsket å bytte til større vinduer på stuen sin. Huset hans ligger vakkert til på Marøya med gode solforhold og utsikt utover skipsleia. Rett og slett den typen beliggenhet som man i 2020 betaler mye penger for i Nærøysund.


Nei fra utvalgsflertall til skifte av vinduer mot Nærøysundet

– Horribelt, sier Frp-leder

– Det er horribelt at ikke folk selv skal få bestemme hvilke vinduer de vil ha! Frp-leder Terje Settenøy er ikke nådig etter siste møte i utvalg for næring og natur.

 

Siden huset er noen år gammelt så ble det bygd i en periode der små vinduer med sprosser var på moten. Nå ønsker huseier å sette inn store panoramaruter i front for å nyte utsikten, slik trenden er nå. Han gjorde slik man da skal gjøre, fylte ut søknadsskjema og innhentet tillatelse fra naboene for så å sende alt til kommunen.

Så langt så bra ikke sant? Så kommer vi til behandlingen i utvalget, der argumenterte FrP for at søknaden skulle innvilges, Høyre sin representant hadde samme innstilling. Så FrP og Høyre leverte et felles forslag om at søknaden skulle innvilges. 

En enkel og grei sak trodde vi i FrP, men så kom tiden for å stemme. 

Da viste det seg at det kun var Mdg(!) som stemte for forslaget fra FrP/Høyre.  Både AP, Sp og KRF stemte imot at søknaden skulle innvilges. 

Argumentasjonen for å ikke tillate vindusbytte var som følger: Vi synes ikke det blir noe fint, Det passer ikke inn med den andre bebyggelsen, hadde han montert sprosser hadde det vært annerledes osv. 

For ordens skyld, reguleringsplanen i dette boligfeltet legger ingen føringer på dette, men i Norge er det lover og regler for det meste. Som administrasjonen helt riktig legger til grunn i sin innstilling så sier plan og bygningsloven mye om estetisk utførelse. 

Likevel så er det politikerne som velger hvordan dette skal tolkes, for i motsetning til administrasjonen som må forholde seg til harde fakta, så skal politikerne legge til et menneskelig syn i saken og legge føringer for hvordan administrasjonen skal tolke forskriftene.

Der er altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet klinkende klare, det er ikke den som eier huset som skal bestemme, det er heller ikke naboene, det er ikke en gang reguleringsplanene.

Her skal alle forskrifter og lover tolkes i strengeste mening. 

Det er representantene fra nevnte partier som skal gjøre det.  
 

Vi i Fremskrittspartiet undres veldig på denne saken, for oss så handler ikke dette bare om vinduene, men om viktige prinsipper. 

Skal man virkelig ikke få bestemme over sine egne vindu? Hvor går grensen for hva du skal få bestemme på din egen eiendom? Vi mener at så lenge man ikke bryter reguleringsplanene og naboene synes det er greit, så skal man få råde over den eiendommen man selv eier. 

Vi synes også denne plutselige interessen for sammenhengende byggestil er merkelig. Mange plasser i Nærøysund kommune har det de senere årene blitt bygd nye hus, helt firkantede med store vinduer og flatt tak. Midt blant hus med saltak og smårutede vinduer.  
Rett i nabolaget til denne huseieren som ikke fikk bytte vinduer, så pågår det nå et reguleringsarbeid med nye hustomter. Vi synes det skal bli spennende å se om de politikerne som stemte i mot vindusbytte på dette huset er like prinsippfaste vedrørende byggestil på disse nye husene? 

Fremskrittspartiet har iallfall et klart og tydelig synspunkt i denne saken: Holder du deg innenfor reguleringsplanen og naboene synes det er greit så er det dine ønsker som gjelder for ditt hus, ikke hva politikerne synes kler huset ditt!